Home > Nieuws > Nieuws > De Staat van het Onderwijs 2022: Meer aandacht voor basisvaardigheden nodig

De Staat van het Onderwijs 2022: Meer aandacht voor basisvaardigheden nodig.

13 april 2022 Nieuws

Er moet nog veel gebeuren om de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap op orde te brengen. Dat schrijft Onderwijsinspectie in het jaarlijkse rapport 'De Staat van het Onderwijs'. Het rapport werd woensdagmiddag overhandigd aan onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf.

Bekwame docenten en schoolleiders

In vrijwel het gehele onderwijs neemt de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen af. Steeds meer leerlingen komen op het voortgezet onderwijs met een laag referentieniveau. Dat geldt zowel voor de Nederlands leesvaardigheid als rekenen/wiskunde. Om die basisvaardigheden op orde te krijgen, moet onderwijspersoneel gericht bijgeschoold worden. Daarvoor moeten er wel voldoende, bekwame leraren en schoolleiders zijn. Alleen dan kan de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd.

Coronacrisis

In het rapport gaat veel aandacht uit naar de coronacrisis. De Inspectie noemt de veerkrachtigheid van het onderwijs, maar ziet ook problemen in de ontwikkeling van kinderen en studenten. Hoewel de Inspectie in 2021 opriep om het onderwijs te renoveren en niet alleen te repareren moest dit door coronamaatregelen worden bijgesteld. Het betekent volgens de Inspectie wel dat het renoveren de komende tijd aan de  orde moet komen. Vooral het lerarentekort maakt het inhalen van de opgelopen vertraging moeilijk. De tekorten vragen veel van de docenten constateert de inspectie. Ze moeten flexibel zijn en meer uren werken.

De Inspectie waarschuwt ook dat de door de coronacrisis de waarde van het schooldiploma onder druk staat: ‘Om de diplomawaarde nu en in de toekomst te kunnen borgen, vraagt dit om een examinering zoals we die kenden van voor de coronacrisis: met een schoolexamen, met een centraal examen met constante normering en zonder compenserende maatregelen.’

Schoolgidsen

Uit het rapport blijkt verder dat ongeveer twee derde van de schoolgidsen niet aan de regels voldoet. Zo is het verplicht om te vermelden dat als ouders de ouderbijdrage niet betalen, dat niet kan leiden tot het uitsluiten van deelname aan activiteiten. Veel scholen laten het na dat te vermelden. Waar het ook mis gaat is bij de registratie van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. In het rapport lezen we daarover: ‘voor 0,5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en voor 2,1 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is een ontwikkelingsperspectief geregistreerd, terwijl naar schatting 8,2 procent van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs extra ondersteuning ontvangt.’

Complete rapport

De Staat van het Onderwijs 2022 is een uitgebreid rapport dat het hele onderwijsveld beslaat. Wil je meer lezen? Download het complete rapport. Kijk hieronder de presentatie terug.

 

Congres

De Onderwijsinspectie organiseert op 11 mei aanstaande een congres over De Staat van het Onderwijs in Rotterdam. Het duurt op die woensdag van 15:30 tot 20.00 uur. Wil je als ouder deelnemen? Dat kan door je op te geven.

Staat van de Ouder

Ouders & Onderwijs publiceerde gelijktijdig de Staat van de Ouder. Een jaarlijks rapport, dat dit jaar in het teken staat van de overstap van basisschool naar middelbare school. Zo blijkt onder meer dat ouders geen driejarige brugklassen met kinderen van alle niveaus in één klas willen, zoals de Onderwijsraad eerder adviseerde. Maar 17% van de ouders is hier voorstander van. De grootste groep ouders (42%) geeft de voorkeur aan twee niveaus in één brugklas. Alles staat op een rij op onze themapagina over De Staat van de Ouder 2022.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.