Home > Nieuws > Nieuws > Staat van het Onderwijs 2024: actieve betrokkenheid in onderwijs van groot belang

Staat van het Onderwijs 2024: actieve betrokkenheid in onderwijs van groot belang.

17 april 2024 Nieuws

De Staat van het Onderwijs 2024 laat zien dat een actieve betrokkenheid, een goede samenwerking en een open gesprek tussen ouders en schoolpersoneel erg belangrijk zijn bij het onderwijsproces van kinderen.

Inzet ouders en schoolpersoneel van cruciaal belang

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie benoemt dat de inzet van ouders en schoolpersoneel een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling en het welzijn van leerlingen. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan een positief leer- en schoolklimaat. De Staat van het Onderwijs 2024 vraagt aandacht voor deze samenwerking en benadrukt dat ouders niet alleen betrokken moeten worden bij de schoolkeuze van hun kinderen, maar ook bij het leerproces zelf. De Onderwijsinspectie raadt aan dat ouders actief meedoen met ouderavonden, oudergesprekken en betrokken zijn bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Goede verbinding draagt bij aan voorkomen schooluitval

Daarnaast benadrukt de Staat van het Onderwijs 2024 ook dat een goede verbinding tussen school en ouders kan bijdragen aan het voorkomen van schooluitval. Het monitoren van de betrokkenheid van ouders en de samenwerking tussen school en ouders is daarom belangrijk.

Oproep om actief ouderbetrokkenheid te stimuleren

De Onderwijsinspectie roept scholen op om actief in te zetten op het stimuleren van ouderbetrokkenheid en het creëren van een open dialoog tussen ouders en schoolpersoneel. Zo kan er gezamenlijk gewerkt worden aan een optimale leeromgeving voor alle leerlingen.

Staat van de Ouder 2024: Ode aan de Ouder!

Naast de Staat van het Onderwijs is ook de Staat van de Ouder uitgekomen met het thema: Ode aan de Ouder! In de Staat van de Ouder 2024 lees je wat ouders vinden over ouderbetrokkenheid, de ouderbijdrage, medezeggenschap en de kwaliteit van het onderwijs.

Ouders & Onderwijs mocht vandaag de Staat van de Ouder 2024 aan minister Mariëlle Paul overhandigen.

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.