Home > Nieuws > Nieuws > In gesprek met schooldirecteur of leraar. 5 praktische tips

In gesprek met schooldirecteur of leraar. 5 praktische tips.

17 februari 2021 Nieuws
Tips gesprek schooldirecteur of leraar

U ziet als ouder dat het beter kan met uw kind op school, maar het is lastig om het gesprek daarover met de leraar of de schooldirecteur aan te gaan. Wat kunt u doen om het gesprek aan te gaan op zo’n manier dat iedereen een stapje verder komt? Hieronder vindt u vijf praktische tips.

1. Ga niet alleen

Een gesprek met de school kan verwarrend of emotioneel maar ook verduidelijkend zijn. Soms
spreekt u als ouder met een aantal onderwijsprofessionals tegelijkertijd. Dan is het fijn als u daar niet
alleen zit. U voelt zich dan gesterkt, er is een paar extra oren dat meeluistert en iemand in de buurt
die wat meer emotionele afstand kan nemen van het gesprek. U mag als ouder altijd iemand meenemen. Dat kan een expert zijn zoals een logopedist of fysiotherapeut, maar ook de buurvrouw, opa of oma.

2. Bereid uzelf goed voor

Bij belangrijke gesprekken met school is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u zeker dat het gesprek constructief is. Bedenk vooraf wat u wilt zeggen. Schrijf eventuele vragen op papier en bedenk wat u zelf uit het gesprek wilt halen. Hierdoor kan het besprek beter verlopen en weet u zeker dat u niets belangrijks vergeet. Ook is het goed om tijdens het gesprek mee te schrijven. Als u de gemaakte afspraken zelf ook opschrijft is de kans kleiner dat daar later verwarring over ontstaat.

3. Geef feedback op basis van feiten

Hoe deelt u uw feedback op zo’n manier dat de school uw betrokkenheid ziet als steun? Dat doet u door feedback te geven op basis van feiten. Niet door uw mening te delen over hoe het anders moet.
Wat bedoelen we met feiten? U geeft dan feedback op basis van wat u ziet gebeuren en wat het effect daarvan is op uw kind of op u als ouder. Bijvoorbeeld: ‘Mijn zoon komt thuis en kan mij niet uitleggen wat voor
huiswerk hij heeft. Daardoor weet ik niet zo goed of ik kan helpen.’ Nadat u op deze manier een feit gedeeld hebt kunt u luisteren naar de leraar. Geef hem of haar de kans om iets met uw feedback te doen. Bekijk deze video die uitlegt hoe u op een prettige manier feedback kunt geven aan een leraar.

4. Maak het klein en vier successen

Probeer bij het inzetten van verbetering niet alles tegelijk te verbeteren. De verleiding is om grote
stappen te zetten: ‘het moet allemaal anders met mijn kind’. Maar dat kan afschrikken. Zet daarom in op een makkelijk haalbare verbetering. Hoe? Stel samen met de leraar en uw kind een klein doel op. Dus niet ‘we gaan de studiehouding van Casper verbeteren’. Dat is te groot. Neem eerst één onderdeel van die studiehouding zoals ‘Casper heeft het huiswerk voor rekenen elke dinsdagavond af’. Zo’n klein tussendoel helpt om gericht bezig te zijn en geeft snel resultaat. Probeer verder het succes te benoemen en de leraar en uw kind daarmee te complimenteren. Wat doen jullie als een doel gehaald hebt? Succes vieren! Niets werkt zo motiverend als samen even stilstaan bij wat jullie al bereikt hebben. Benoem het succes en complimenteer de leraar en jouw kind daarmee. En daarna kunnen jullie weer met een nieuw, klein doel verder gaan.

5. Betrek andere ouders, samen staat u sterker

Betreft het een probleem dat niet alleen uw kind ervaart, maar ook andere kinderen? Betrek dan andere ouders om samen feedback aan de school te geven. Dat kan met de medezeggenschapsraad
(MR) of de ouderraad. U kunt dat doen door in gesprek te gaan met de schoolleider of met de leraren.
Een goede manier is het organiseren van een ‘ouder-arena’. Dat is een gespreksvorm waarin één van de leraren in een kringetje met ouders in gesprek gaat, terwijl de rest van het lerarenteam om hen heen zit en meeluistert. Klinkt gek? Op duizend Nederlandse scholen luisteren leraren op deze manier in leerlingen-arena’s
naar wat hun leerlingen te vertellen hebben over het onderwijs. Dat motiveert de leraren enorm. Ook met ouders werkt dat. We weten uit ervaring dat leraren het prettig vinden als u in deze gespreksvorm respectvol feedback geven. Lees bijvoorbeeld het verhaal van De Kweekvijver.

Deze informatie is met zorg samengesteld door Ouders & Onderwijs in samenwerking met Stichting leerKRACHT. We horen graag of u de tips bruikbaar vindt en hebt kunnen toepassen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vooral contact op. Stichting leerKRACHT gaat ook graag het gesprek aan met uw school om het onderwijs op duurzame wijze te verbeteren. Ga met een expertcoach in gesprek als u hiervoor de mogelijkheden wilt verkennen.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.