Home > Nieuws > Nieuws > Tweede Kamer en ministers in debat over onderwijsbegroting

Tweede Kamer en ministers in debat over onderwijsbegroting.

22 november 2021 Nieuws
onderwijsbegroting

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met onderwijsministers Slob en Van Engelshoven over de begroting voor 2022. De verschillende partijen in de Kamer reageren op de plannen en doen zelf voorstellen. Door de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen opvallende plannen, anders dan de aangekondigde miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs

Lerarentekort

In het debat was er vanzelfsprekend veel aandacht voor het lerarentekort. Beertema (PVV) merkte op dat het onderwijs in een permanente staat van crisis verkeert. Hoewel er bij de Algemene Politieke Beschouwingen in september 500 miljoen euro is vrijgemaakt om de loonkloof tussen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs deels te dichten, blijft er volgens veel partijen meer geld nodig om het lerarentekort aan te pakken. Van Meenen (D66): ‘Te lang heeft de politiek pleisters geplakt. Het is tijd voor echte heelmeesters.’

Van vso naar gvo

Naast het lerarentekort had vrijwel elke fractie aandacht voor de petitie van de actiegroep ‘Van VSO naar GVO’. Zij willen dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt veranderd in gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) en komt te vallen onder de cao voor voortgezet onderwijs. Van Meenen trok de meeste aandacht voor de plannen door een trui van de actiegroep aan te trekken tijdens zijn spreektijd. Lees meer over het idee en de petitie.

Een amendement van De Hoop (PvdA) en Westerveld (GL) om het salarisgat tussen vso en vo te dichten werd ontraden door de minister.

Passend onderwijs en VT-meldingen

Westerveld diende nog een motie in om 3 miljoen euro vrij te maken voor de verbeteragenda passend onderwijs, als er geld zou overblijven op de begroting. De minister gaf een positief oordeel over deze motie en zei dat het waarschijnlijk is dat er geld overblijft.

Simons (BIJ1) heeft minister Slob nog aan de tand gevoeld over de problemen met Veilig Thuis-meldingen bij gezinnen die hun kind(eren) thuishouden vanwege een hoog medisch risico bij corona. De minister zei deze situaties niet te herkennen. Simons stuurt haar voorbeelden naar de minister. Ouders & Onderwijs heeft hier inmiddels ook contact over met het ministerie.

Schoolkosten

Ook het schaduwonderwijs zoals bijles en de ongelijkheid die dit met zich meebrengt werden genoemd. Met name Kwint (SP) en Westerveld namen hier de tijd voor, Kwint noemde het ‘een rappe en stille privatisering van het onderwijs’. Niet elke ouder kan het zich veroorloven om extra onderwijs in te kopen. De kwaliteit van het reguliere onderwijs zou volgens de partijen zo hoog moeten zijn dat het niet nodig is om bijvoorbeeld bijles te nemen.

De Hoop diende nog een amendement in om 100 miljoen euro vrij te maken voor digitale leermiddelen zoals tablets en grafische rekenmachines voor kinderen van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. De minister ontraadde ook dit amendement, omdat er nog een evaluatie van de Wet gratis schoolboeken aankomt.

Amendementen reiskosten vavo pro

Westerveld en De Hoop dienden nog een amendement in om een studenten ov-kaart te regelen voor leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en volwassenenonderwijs (vavo), omdat deze leerlingen vaak verder moeten reizen naar een school. De minister ontraadde dit, omdat de indieners het financieel niet goed gedekt zouden hebben.

Mbo

Op het gebied van mbo was er vooral aandacht voor de stagetekorten, stagediscriminatie en de tekorten in techniek- en zorgsector. Veel partijen benoemden ook dat er meer respect moet zijn voor vakmensen. Zo diende Van der Plas (BBB) een motie in om te stoppen met de termen ‘hoog- en laagopgeleid’.

Over de moties en amendementen wordt dinsdag 23 november gestemd. En over de begroting zelf begin december.

 

Van Meenen met een trui van de actiegroep ‘Van VSO naar GVO’. debatdirect.tweedekamer.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.