Home > Nieuws > Nieuws > Debat leerlingenvervoer in Tweede Kamer

Debat leerlingenvervoer in Tweede Kamer.

19 oktober 2022 Nieuws

De Tweede Kamer sprak op woensdag 19 oktober in een debat over de problemen in het leerlingenvervoer. Al ruim een jaar zet Ouders & Onderwijs zich in om aandacht te krijgen voor het leerlingenvervoer. Vorige week was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waar Ouders & Onderwijs aan deelnam, 19 oktober spraken de Kamerleden met minister Wiersma (onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (vervoer) over de problemen. 

Vergoedingen

D66-Kamerlid Van Meenen stelde voor om gemeenten de kosten te laten vergoeden wanneer ouders ander vervoer moeten regelen voor hun kind als het reguliere leerlingenvervoer niet of te laat komt. Dat zou een oplossing moeten zijn voor de korte termijn. Van Meenen vindt dat het in de eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de gemeenten om het probleem aan te pakken. Het plan kreeg veel bijval van andere partijen, maar het leverde ook vragen op. De Hoop (PvdA) vroeg zich af of de rijksoverheid niet moet bijdragen, bijvoorbeeld met extra geld. In het rondetafelgesprek van vorige week opperde Lobke Vlaming (directeur Ouders & Onderwijs) al dat ouders het bonnetje bij de gemeenten moeten kunnen neerleggen. Onder meer Lisa Westerveld (GroenLinks) gaf aan dat de Kamerleden ook gemeenteraadsleden van hun eigen partij kunnen oproepen om het probleem in hun gemeente op de kaart te zetten. 

De lange termijn en aanbestedingssystematiek

Alle partijen waren het erover eens dat voor de lange termijn moet worden gekeken hoe het systeem moet worden ingericht. Op dit moment wordt het vervoer door gemeenten via aanbestedingen belegd bij vervoersbedrijven. Het zou bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van scholen of samenwerkingsverbanden kunnen worden. Met name de manier van aanbesteden kon op veel kritiek rekenen. Hierdoor zou te veel aandacht uitgaan naar de prijs en zou de kwaliteit van het vervoer uit het zicht raken. Ouders & Onderwijs heeft ook aandacht gevraagd voor de lange termijn en de problemen rond de aanbestedingssystematiek. De lange reistijd die voor veel problemen zorgt en begeleiding in de bus zou daarbij ook moeten worden meegenomen. De minister gaf aan dat partijen constant naar elkaar wijzen en vindt dat ‘gekmakend’.  

De VVD stelde voor om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer ook stimuleren. Ze vindt dat scholen en gemeenten samen met ouders moeten kijken wat leerlingen wél kunnen, zodat leerlingenvervoer kan worden ingezet voor de leerlingen die niet zonder kunnen. Ouders & Onderwijs heeft eerder al aangegeven dat de ogen op de bal moeten blijven en dat met het voeren van deze discussie de kern van het probleem niet wordt opgelost. Het gaat om kwetsbare leerlingen en de meesten kúnnen niet zelfstandig naar school. Er moet geen druk op ouders ontstaan om te kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets. 

Oplossingen

De minister wil de betrokken partijen, waaronder de gemeenten, bij elkaar zetten om met oplossingen voor de korte termijn te komen. Hij gaf aan dat het lastig is om in te grijpen, omdat de verantwoordelijkheid zo verdeeld is. Voor de langere termijn wil de minister het gesprek over de verantwoordelijkheid en de aanbesteding ‘faciliteren’ en over de voortgang van die gesprekken rapporteren. De gemeenten hebben in gesprek niet aangegeven dat geld het probleem is. Het probleem is de lastige zoektocht naar chauffeurs voor het leerlingenvervoer. Geld zou volgens de minister daarom niet de oplossing zijn. 

Voorafgaand aan het debat overhandigde de organisatie voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (LBVSO) nog een petitie aan minister Dennis Wiersma. De petitie is onder meer gesteund door veel ouders en lerarenvakbond AOb. Ouders & Onderwijs werkt al langere tijd met LBVSO samen op het onderwerp leerlingenvervoer. 

Onze directeur, Lobke Vlaming, heeft een reactie op het debat geschreven op Twitter. Het hele debat kun je terugkijken via debatgemist.tweedekamer.nl.   

Vanavond om 19:00 uur in het Jeugdjournaal: een interview met Lobke over het leerlingenvervoer.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.