Home > Nieuws > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Oproep: vergoed digitale leermiddelen

Oproep: vergoed digitale leermiddelen.

22 november 2022 Nieuws

Niet elk kind heeft een laptop of tablet ter beschikking, terwijl dit op veel scholen wel wordt verwacht. In veel gevallen is een laptop of tablet onmisbaar voor het volgen van onderwijs of het maken van huiswerk. Ouderorganisaties* roepen de Tweede Kamer op om laptops en tablets voor school kosteloos beschikbaar te stellen voor alle leerlingen.

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen, zoals een laptop of tablet, zijn volgens de vertegenwoordigers van ouders onmisbaar. Tenminste 44% van de scholen verwacht dat kinderen over een laptop of tablet beschikken. Dit percentage is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. In schooljaar 2018/2019 lag het gemiddelde bedrag voor leerlingen in leerjaar 1 op 419 euro. Daar komt de grafische rekenmachine voor havo en vwo nog bij.

Vergoeding

Armoede is op scholen steeds zichtbaarder: steeds vaker gaan leerlingen zonder eten naar school. Verschillende scholen verzorgen ontbijt of lunch voor deze leerlingen. Maar naast voedsel, zijn digitale leermiddelen enorm duur en voor sommige ouders onmogelijk te betalen.

De ouderorganisaties willen dat digitale leermiddelen worden vergoed. De leermiddelen zouden dan onder de Wet gratis schoolboeken moeten vallen, waardoor ze gratis zijn voor alle leerlingen als de school de leermiddelen onmisbaar maakt.

Brief aan de Tweede Kamer

De ouderorganisaties* willen dat de Tweede Kamer bij de minister aandringt om geld voor digitale leermiddelen aan scholen te geven. Eerder vond er al een evaluatie plaats die aanleiding gaf tot het vergoeden van de leermiddelen, maar hier is nog niets mee gebeurd.

*Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, oudervereniging Balans, Stichting Voor Werkende Ouders, Onderwijs Consumenten Organisatie, Netwerk Ouderinitiatieven.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.