Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?.

19 oktober 2020 Nieuws
niet naar school

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren. De afweging is moeilijk en ouders staan voor een bijna onmogelijke keuze tussen naar school gaan of thuisblijven en kiezen voor de gezondheid.

Deze kinderen missen hierdoor niet alleen het schoolwerk maar ook de sociale interactie en het contact met leeftijdsgenoten. Ze zitten in een isolement en zijn aangewezen op afstandsonderwijs. Daardoor moeten ouders, scholen en andere professionals zorgvuldig met elkaar afstemmen hoe het onderwijs voor deze leerlingen  wordt ingevuld. Een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind staat daarbij centraal.

In gesprek over invulling afstandsonderwijs

Welke mogelijkheden zijn er als uw kind of één van de andere gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft? Of als angst voor corona een grote rol speelt? Speciaal voor deze ouders en professionals in het onderwijs, jeugdhulp en leerplicht is er een brochure gemaakt.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs kan op verschillende manieren worden ingevuld. Op veel scholen kunnen leerlingen online de lessen volgen of is er een leraar aangewezen die de leerlingen die thuiszitten les geeft. Ook zijn er technische mogelijkheden met robots in de klas of schriftelijke lesprogramma’s. De school bepaalt in principe hoe het afstandsonderwijs wordt ingevuld. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Daarnaast is de school verantwoordelijke voor het bieden van onderwijs aan alle leerlingen dus ook aan de leerlingen die nu aangewezen zijn op afstandsonderwijs.

Het is belangrijk dat de school bij afstandsonderwijs echt contact houdt met de leerling.  Dat gebeurt meestal door de eigen leraar of een andere leraar die hiervoor is aangewezen. Deze leraar kan de leerling op afstand begeleiden en ondersteunen in diens leerproces. Daar valt ook onder dat de leraar checkt of de leerling het afgesproken onderwijs daadwerkelijk volgt en dus niet verzuimt.

Ook contact met klasgenootjes is belangrijk. Dat kan door een leerling online de lessen (gedeeltelijk) te laten volgen of als de situatie het toestaat huiswerk door klasgenootjes langs te laten brengen, zodat ze even een praatje kunnen maken. Van ouders vraagt thuisonderwijs ook de nodige inzet en ondersteuning. Maak daarover ook goede afspraken met elkaar. Vaak zijn er ook hulpmiddelen nodig voor het afstandsonderwijs zoals een computer. Mocht deze er thuis niet zijn dan kan via de school of via de gemeente hiervoor een oplossing gezocht worden.

Als afstandsonderwijs niet lukt

Probeer eerst in goed onderling overleg tot een passende oplossing te komen.
Lukt dat niet? Meld het bij ons adviespunt. We denken graag met u en de school mee om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor afstandsonderwijs. Dat kan via e-mail: vraag@oudersonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Voor geschillen is er bijvoorbeeld de klachtenprocedure. Soms ervaart u problemen als gevolg van coronamaatregelen van school waar niet direct bezwaar tegen kan worden gemaakt. U kunt dan een melding doen bij de Onderwijsinspectie.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.