Home > Nieuws > Blogs > Ouders zijn vaak een grotere macht dan ze denken

Ouders zijn vaak een grotere macht dan ze denken.

4 november 2021 Hugo Jager Blog

Ouders & Onderwijs is er vanaf nu ook voor ouders met kinderen in het mbo. En dat is belangrijk want ouders spelen een grote rol in het ondersteunen van jongeren bij het behalen van hun diploma en het kiezen voor een passend beroep. Hoogste tijd voor een kennismakingsgesprek met onze nieuwe mbo-adviseur: Patrick Woudstra.

‘Iedereen kent een mbo’er, maar niemand kent het mbo,’ zegt Patrick Woudstra (45). ‘Zonder het mbo gebeurt er niet zo gek veel. Je wilt de klimaat- en energietransitie uitvoeren, dan heb je mbo’ers nodig. Als je een verkeersleider nodig hebt omdat je met de trein naar je werk moet: dat is een mbo’er. De Wegenwacht als je auto er mee ophoudt. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen en ga zo maar door.’

Wie denkt dat het mbo dus bij beleidsmakers bovenaan de agenda staat komt bedrogen uit. ‘Voor veel beleidsmakers is het mbo een blinde vlek. Ondanks het feit dat er meer dan een half miljoen jongeren op zitten. Je ziet dat de aandacht voor po en vo veel groter is. Als ik iets zou willen veranderen dan is het dat.’

Praktische oplossingen

Als docent deed hij veel ervaring op. ‘Ik heb 21 jaar voor de klas gestaan, zowel in het mbo als het hbo. Ik heb altijd hetzelfde doel gediend als de ouders: het beste onderwijs voor hun kinderen. Ik ben een tijd lang zorgcoördinator geweest op school, om leerlingen met specifieke zorgbehoeftes te begeleiden.’

Hij zette zich er volledig voor in. ‘We hadden een student met een fysieke beperking en die was bij het speciaal onderwijs geweigerd. Dan ga je met speciale aanpassingen ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld toetsen kan maken. We hadden veel steun aan de ambulante begeleiders om een praktijklocatie te zoeken die openstond voor mensen met een handicap. Collega’s zeiden: kunnen we dit wel aan, we zijn geen zorginstelling, maar uiteindelijk is dat een van de mooiste succesverhalen geworden.’

Het verdient een serieuze aanpak. ‘Ik heb gemerkt dat als je binnen een team dat gesprek aan kunt gaan, je best tot praktische oplossingen kunt komen. Mensen blijven te vaak in problemen denken.’

Ouders betrekken

Ook het lesgeven zelf ging Woudstra bijzonder goed af. Hij wist zelfs de finale te bereiken voor de verkiezing van de leraar van het jaar. Wat deed hij anders dan andere docenten? ‘Geen huiswerk opgeven,’ zegt hij lachend. ‘Dat de nominatie vanuit de studenten kwam en ze zelf aan de slag gingen met het maken van filmpjes en interviews vind ik nog steeds overweldigend. Uiteindelijk was het voor mijn schoolbestuur een verrassing dat ik genomineerd was.’

Het blijft volgens hem belangrijk ouders te betrekken bij alle beslissingen die de school neemt. ‘Op ouderavonden kwamen lang niet alle ouders. Voor sommige ouders is de drempel hoog om daar te komen. We zijn toen actief alle ouders thuis gaan opzoeken. Net even een andere benadering, maar het zorgt wel voor meer participatie.’

Mogelijkheden en onmogelijkheden

Wat neemt hij mee bij Ouders & Onderwijs? ‘Ik denk dat het handig is dat ik het onderwijs van binnenuit ken. Ik ken de weg en weet hoe instanties werken. En ik weet waar je moet zijn. Ik ken de mogelijkheden en onmogelijkheden waar je tegenaan kunt lopen.’ Woudstra ziet veel knelpunten in het mbo. ‘De oudervertegenwoordiging in het mbo kan een stuk beter. In het po en vo is een medezeggenschapsraad met ouders verplicht, in het mbo niet. Alleen als minimaal 25 ouders om vragen moet het bestuur van een mbo er gehoor aan geven. Ouders zijn vaak een grotere macht dan ze denken.’

Nieuwe normaal

De coronacrisis had met al die lessen op afstand een enorme invloed op het onderwijs. ‘Bij een normale les was er ruimte voor verdieping met extra stof, maar tijdens de crisis was dat niet altijd mogelijk. Bovendien liepen studenten tegen sociale problemen aan. De eerstejaars kenden elkaar alleen maar via het scherm, waardoor ze ook veel eerder afhaakten. Als je in je eentje achter het scherm zit en je ziet het even niet meer zitten, dan is het veel makkelijker om te stoppen. Als je in een klas deel van een groep bent is dat heel anders. Ik merkte als docent heel erg dat toen de lockdown voorbij was studenten ineens erg veel behoefte hadden aan persoonlijk contact. Ik ben dan ook benieuwd hoe ouders deze periode hebben ervaren. Bij deze wil ik dan ook graag ouders met kinderen op het mbo oproepen zich aan te melden voor ons ouderpanel.’

Ben je ouder van kinderen in het mbo en wil je graag meepraten over onderwijs? Meld je aan voor het Landelijk Ouderpanel.

 

Ouders & Onderwijs gaat zich extra inzetten voor ouders met kinderen in het mbo. Net als in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs willen we de rol van ouders versterken en ze vertegenwoordigen als dat nodig is. Om een volwaardige gesprekspartner te zijn namens deze ouders zullen we de dialoog aangaan met mbo-organisaties en Kamerleden die het mbo in portefeuille hebben. Alles om het geluid van deze ouders zo goed mogelijk te laten horen en de aandacht te vestigen op knelpunten. Sommige onderzoeken die we doen onder ouders in het Landelijk Ouderpanel zullen ook onder mbo-ouders worden afgenomen. Verder gaan we in onze online kennisbank meer specifieke mbo-artikelen plaatsen. Houd dus vooral ook onze website de komende tijd in de gaten.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.