Home > Nieuws > Nieuws > Zorgen bij ouders over prestatiedruk op school

Zorgen bij ouders over prestatiedruk op school.

25 april 2024 Nieuws

De mentale gezondheid van jongeren gaat al een tijd achteruit. Prestatiedruk blijkt één van de oorzaken. Op 25 april debatteert de Tweede Kamer over het probleem. Ook ouders maken zich zorgen over de toenemende prestatiedruk.

Veel ouders zien dat hun kind prestatiedruk ervaart. De gevolgen zijn vervelend: kinderen hebben minder zelfvertrouwen, voelen zich somber en ervaren veel stress. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders onder 907 ouders in ons Landelijk Ouderpanel.

Toets- en prestatiedruk op school

Maar liefst twee op de vijf ouders geeft aan dat hun kind last heeft van prestatiedruk. Vooral de toetsen op school, de druk om goede cijfers te halen en de vergelijking met klasgenoten zorgen volgens ouders voor druk op hun kind. Bijna de helft van de ouders vindt dat de school te veel druk op prestatie legt en 56% vindt dat de school te veel toetsen afneemt.

Er wordt zoveel gevraagd dat mijn dochter het overzicht niet heeft en veel druk voelt van de juffen omdat het moet. Er is weinig ruimte voor de ontwikkeling zelf.

Gevolgen voor welzijn

Ouders zien dat de prestatiedruk grote gevolgen heeft voor het welzijn van hun kind. Prestatiedruk zorgt voor minder zelfvertrouwen (84%), stress (83%) en gevoelens van faalangst (76%) of somberheid (65%). Daarnaast ziet 70% van de ouders concentratieproblemen bij hun kind en bijna de helft van de kinderen slaapt er slecht door. Ouders vinden daarom dat scholen meer moeten doen aan het verminderen van deze gevolgen.

Tweede Kamerdebat mentaal welzijn

Op 25 april praat de Tweede Kamer over de oorzaken en problemen van de steeds verslechterende mentale gezondheid van jongeren. Het Verwey-Jonkers Instituut deed onderzoek en leverde een factsheet aan voor het debat. Ook daarin wordt prestatiedruk als oorzaak genoemd. Het is dus essentieel dat de druk op kinderen verminderd wordt.

We roepen daarom scholen op om het aantal toetsen te verminderen of anders in te zetten, niet alle resultaten meteen openbaar te maken en samen met leerlingen en ouders te kijken hoe de druk omlaag kan.

Meer doen tegen prestatiedruk

Een derde van de ouders vindt dat de school niet genoeg doet om prestatiedruk bij kinderen te voorkomen. School zou volgens ouders tijdens de les meer aandacht moeten besteden aan stress, emoties en prestatiedruk. Daarnaast kan de school vaker vragen hoe het gaat met een kind en meer aandacht besteden aan een goede sfeer in de klas. Door minder toetsmomenten in te plannen, verwachten de ouders dat er minder stress en prestatiedruk zal zijn.

We zien ook dat we kinderen sneller afrekenen op wat ze fout doen, in plaats van inspelen op hun kwaliteiten.

Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid

Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders, vindt dat ouders, leraren en scholen een belangrijke taak hebben om prestatiedruk bij kinderen te verminderen. Scholen en leraren kunnen meer aandacht schenken aan mentale gezondheid, toetsdruk, deadlines en het omgaan met prestatiedruk. Ouders kunnen thuis een balans vinden tussen ontspanning en inspanning. ‘We zien ook dat we kinderen sneller afrekenen op wat ze fout doen, in plaats van inspelen op hun kwaliteiten. Dit vraagt om een stevige lange termijn aanpassing in ons onderwijssysteem,’ aldus Marjet.

Rol van ouders

Meer dan de helft van de gevraagde ouders ziet voor zichzelf een rol in het verminderen van prestatiedruk bij hun kind. Door te zorgen voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning, te vragen hoe het op school gaat en in gesprek te gaan met hun kind, willen ouders de prestatiedruk (proberen te) verminderen.

Over het onderzoek   

In het onderzoek naar prestatiedruk bij kinderen vroegen we ouders of hun kind prestatiedruk ervaart en wat zij als oplossing zien. Aan het onderzoek deden 907 ouders mee met een kind op het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Ook meepraten over belangrijke schoolthema’s? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Vragen en contact 

Heb je vragen over prestatiedruk? Of heb je andere vragen over het onderwijs van je kind? Neem dan contact op met ons adviespunt via Whatsapp, mail of telefoon. Of stel je vragen via social media.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.