Home > Nieuws > Nieuws > Wat schoolbesturen kunnen leren van Dr. Phil

Wat schoolbesturen kunnen leren van Dr. Phil.

16 oktober 2021 Blog
bijdrage

Het is ongetwijfeld ooit met de beste intenties begonnen. School wil wat leuks doen met de kinderen en vraagt de ouders hiervoor iets kleins bij te dragen. Zo kunnen ze naast het reguliere lesprogramma ook eens een leuk uitje organiseren, of een cadeautje geven met Sinterklaas.

Ouders betalen een paar tientjes per jaar en als dat niet lukt, dan is er echt wel ergens een potje op school. En het moet gezegd worden, uit ons onderzoek blijkt dat dit op veel basisscholen nog steeds zo gaat. De meeste ouders betalen daar niet meer dan 50 euro en dan gaat iedereen gewoon mee op schoolreis.

Middelbare school

Hoe anders is het beeld op de middelbare school. Daar is het volstrekt normaal geworden om vele honderden euro’s aan ouders te ‘factureren’. Vrijwillig? Er zijn maar weinig ouders die dat ook echt zo ervaren. We hoorden de afgelopen weken de gekste voorbeelden langskomen. Ouders die alleen de schoolboeken kunnen bestellen als ze eerst de ouderbijdrage hebben overgemaakt. Incassobureaus die de vrijwillige bijdrage voor de school innen. Brieven die ouders erop wijzen dat als zij de bijdrage niet betalen, het best eens kan zijn dat door hun schuld de hele klas niet op Romereis kan. De School voor Persoonlijk Onderwijs die ondanks de nieuwe wet doodleuk aan ouders laat weten dat hun kind wordt uitgesloten als ze de ouderbijdrage niet betalen.

Afhankelijk

De kosten die aan ouders in rekening worden gebracht zijn zodanig hoog dat scholen er voor allerlei elementaire zaken afhankelijk van zijn geworden. Kluisjes, kopieerkosten, tweetalige lessen, extra techniekonderwijs, materialen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er klinkt dan ook lichte paniek door nu de wetgever heeft bepaald dat kinderen écht niet meer mogen worden uitgesloten van activiteiten. Wat als die ouders massaal besluiten de bijdrage niet meer te betalen? Een financiële strop van jewelste zou het voor veel scholen betekenen.

Onderzoek

Gelukkig kan ik hierbij de scholen geruststellen. Uit representatief onderzoek onder ouders blijkt dat zij, hoewel groot voorstander van de nieuwe wet, in grote meerderheid gewoon bereid zijn wat bij te dragen. Uit solidariteit met de school, of omdat ze het hun kinderen gunnen dat ze wat leuke extra dingen doen. Zelfs ouders die het geld niet makkelijk kunnen missen geven dit in meerderheid aan. Dat schoolbesturen in het VO dit moeilijk te geloven vinden, legt een heel ander probleem bloot. Schoolbesturen zijn in toenemende mate gaan functioneren als bedrijven. En hoewel met de nodige professionalisering en zuinig op de centjes zijn niets mis is, moeten we uitkijken dat we er niet iets heel belangrijks mee verliezen.

Dr. Phil

Wie het onderwijs ziet als een bedrijfsmatig te runnen operatie, ziet ouders al snel als consumenten. En ouders die worden behandeld als consumenten, zullen zich al snel gaan gedragen als lastige klanten. ‘You teach people how to treat you’, zegt de huispsycholoog van Amerika, Dr. Phil, dan zo mooi. Mijn advies aan scholen is dan ook: stop met factureren, incasseren en profileren. En benader ouders zoals u ook benaderd zou willen worden: als mensen die het beste voor hebben met hun kind en die daarin samen met school optrekken. Misschien levert dat veel meer op dan gedacht en dan zeker niet (alleen) financieel.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.