Home > Nieuws > Interviews > Patrick: ‘Voor velen is het mbo een blinde vlek, ondanks de meer dan een half miljoen jongeren die er studeren’

Patrick: ‘Voor velen is het mbo een blinde vlek, ondanks de meer dan een half miljoen jongeren die er studeren’.

17 april 2024 Interview

Ouders & Onderwijs staat ook klaar voor ouders met kinderen in het mbo. Dit is van groot belang, want ouders spelen een cruciale rol in de ondersteuning van jongeren bij het behalen van hun diploma en het maken van een passende beroepskeuze. Laten we daarom kennismaken met onze nieuwe mbo-adviseur: Patrick Woudstra

‘Iedereen kent wel een mbo-student, maar weinigen kennen het mbo zelf,’ benadrukt Patrick Woudstra. Zonder het mbo zou er niet veel gebeuren. Denk aan de uitvoering van de klimaat- en energietransitie: daar hebben we mbo-studenten voor nodig. Als je een trein naar je werk neemt en er is een verkeersleider nodig, dan is dat een mbo-student. Bij autopech bel je iemand van de Wegenwacht, opgeleid door het mbo. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen, en ga zo maar door.’

Het valt op dat het mbo niet altijd de aandacht krijgt die het verdient, vooral bij beleidsmakers. ‘Voor velen is het mbo een blinde vlek, ondanks de meer dan een half miljoen jongeren die er studeren. De focus ligt vaak meer op het primair en voortgezet onderwijs. Als ik iets zou willen veranderen, dan is het dat.

Je bent 21 jaar lang docent geweest op het mbo. Hoe was dit voor jou?

Mijn doel als docent was altijd hetzelfde als dat van hun ouders: het beste onderwijs voor hun kinderen. Ik heb een tijd als zorgcoördinator gewerkt om leerlingen met specifieke behoeften te begeleiden. Een van de mooiste succesverhalen is die van een student met een fysieke beperking. Door speciale aanpassingen kon ze toch toetsen maken en met de hulp van ambulante begeleiders hebben we een praktijklocatie gevonden die openstond voor mensen met een fysieke beperking. Collega’s waren in eerste instantie sceptisch: “Kunnen wij dit wel aan?”, vroegen ze. Maar ik merkte dat als je binnen een team het gesprek aangaat, je tot praktische oplossingen kunt komen. Mensen denken vaak te veel in problemen.

Hoe belangrijk is ouderbetrokkenheid in het mbo?

Het blijft essentieel om ouders te betrekken bij de beslissingen van de school, ook in het mbo. Tijdens ouderavonden kwamen niet alle ouders opdagen. Voor sommigen was de drempel te hoog. We zijn toen actief ouders thuis gaan opzoeken. Een andere benadering, maar het zorgde wel voor meer betrokkenheid.

De vertegenwoordiging van ouders kan veel beter. In het primair en voortgezet onderwijs is een medezeggenschapsraad met ouders verplicht, maar in het mbo niet. Pas als minimaal 25 ouders erom vragen, moet het bestuur naar hen luisteren. Ouders hebben vaak meer invloed dan ze denken.

Welke uitdagingen zijn er nog rondom ouderbetrokkenheid in het mbo?

Vanuit het perspectief van ouders zijn er verschillende uitdagingen. Vaak vertellen mbo-studenten weinig over school aan hun ouders, vooral als het minder goed gaat. Hetzelfde geldt voor informatie vanuit de school: ouders horen pas iets als er echt een probleem is, wat vaak te laat is om nog in te grijpen. Ouders vinden hun rol vaak lastig; ze willen hun kinderen zelfstandigheid geven, maar ook op de hoogte blijven. Veel ouders voelen zich buitengesloten door de  school. Ze krijgen de boodschap van opleidingen dat ze voornamelijk zaken doen met de studenten zelf en niet met de ouders.

Maar, voor mbo-scholen zijn er ook uitdagingen. Ouders zijn op verschillende manieren en niveaus betrokken, wat het lastig maakt om een uniforme aanpak te hanteren. Het vinden van de juiste balans tussen het betrekken van ouders en studenten zelfstandigheid aanleren vraagt om een investering van scholen. Deze investering leidt vaak tot een groter studiesucces bij studenten, dit is dus zeker de moeite waard.

Iedereen kent wel een mbo-student, maar weinigen kennen het mbo zelf.
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.