Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Medewerkers van de school > Zieke leerkrachten en vervanging

Zieke leerkrachten en vervanging.

Het komt voor dat wanneer een leerkracht ziek is, leerlingen naar huis worden gestuurd omdat er een tekort aan vervangers is. Voor ouders heeft het een grote impact wanneer dit gebeurt. Het blijkt dat de klas van één op de tien kinderen weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was.

Klas naar huis gestuurd doordat leerkracht ziek is

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien ouders verwacht dat de school ervoor zorgt dat er alle lesuren een gekwalificeerde leerkracht voor de klas staat. 59% denkt dat een goede invaller een kind minstens evenveel kan bieden als de vaste leerkracht. Het merendeel van de ouders heeft het liefst een vaste invaller, maar vindt een gepensioneerde docent (76%), een ouder met lesbevoegdheid (59%) of een PABO-student (51%) ook een mogelijkheid. Hoewel 62% er begrip voor heeft dat er niet altijd direct een oplossing is, vinden ouders wel dat kinderen onder schooltijd op school terecht moeten kunnen (82%) en dat ze nooit naar huis gestuurd mogen worden (67%). De klas van één op de tien kinderen is weleens naar huis is gestuurd omdat hun leerkracht ziek was en er geen invaller beschikbaar was.

Hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het onderwijs behoort tot de sectoren met het hoogste ziekteverzuim. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de cijfers over 2017 en eerdere jaren blijkt dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte.

Vierdaagse lesweken zijn niet toegestaan

Het invoeren van de vierdaagse schoolweek is wettelijk niet toegestaan, ook niet als noodmaatregel vanwege het lerarentekort. Dit schrijft onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De wet biedt basisscholen wel ruimte om vierdaagse schoolweken in te roosteren, maar dit mag voor de groepen drie tot en met acht maximaal zeven keer per jaar. Een school kan ervoor kiezen om (een deel van) die vierdaagse schoolweken in te zetten om in bijzondere gevallen het lerarentekort op te vangen.

Opvangplicht scholen wanneer leerkracht ziek is

Als er geen invaller beschikbaar is, kunnen kinderen over andere klassen verdeeld worden. Ook is het mogelijk dat de schoolleiding de klas overneemt. In geval van nood en bij calamiteiten mag er ook een onbevoegde leerkracht voor de klas staan. Wanneer blijkt dat ouders geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen op te (laten) vangen, dan gaat het Ministerie van OCW uit van de opvangplicht van scholen en moet de basisschool ervoor zorgen dat er tijdens de schooltijden passende opvang wordt voorzien.

Wat kunnen ouders doen?

Ouders kunnen bij de school van hun kind navragen wat het plan is wanneer het niet lukt om vervangers te vinden. Daarnaast mag de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) kritisch meepraten over het beleid ten aanzien van vervangingen en het tekort aan invallers. Op die manier kunnen ouders ook hun stem laten horen voor er zich problemen voor doen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Medewerkers buiten de klas

Naast degene die uw kind lesgeeft zijn er ook veel medewerkers die de leerkracht en leerlingen ondersteunen.

Lees meer
Dossier

Medewerkers in de klas

In de meeste gevallen staat er een bevoegde leerkracht voor de klas. Een klassen- of onderwijsassistent ondersteunt soms de leerkracht.

Lees meer
Dossier

Onderwijsbevoegdheden

Naast een verklaring omtrent het gedrag is de belangrijkste vereiste dat de leraar in het bezit is van getuigschrift hoger onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.