Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend

Schooloverkoepelend.

Hoe is het onderwijs in Nederland georganiseerd? Hoe lang moeten kinderen naar school? Wie werken er in het onderwijs en aan welke eisen moeten zij voldoen? Zijn er regels voor het schoolgebouw? Hoe komt de school aan geld? Wie controleert of de school zich aan de regels houdt? En hoe zit het met het stichten, fuseren en sluiten van scholen?

In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Openbaar en bijzonder onderwijs bestaan naast elkaar en zijn gelijkwaardig. In bepaalde regio's daalt het bevolkingsaantal en dit merken scholen door minder aanmeldingen. Sommige scholen komen daardoor in de problemen en moeten sluiten.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties geldt hiervoor een vrijstelling of ontheffing. Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.

De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. De toezichthouder betrekt signalen van ouders bij de onderzoeken en er zijn speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.