Home > Nieuws > Nieuws > Aanmeldprocedure middelbare scholen

Aanmeldprocedure middelbare scholen.

30 maart 2021 Nieuws
Aanmeldprocedures middelbare scholen

De aanmeldprocedure van middelbare scholen kan sterk verschillen. Voor leerlingen in groep 8 is het een spannende periode. Ze krijgen de komende tijd te horen op welke middelbare school ze toegelaten worden.

Aanmeldprocedure school

De aanmeldprocedure is niet overal gelijk. Zo zijn er middelbare scholen die een eigen aanmeldprocedure hebben. Na aanmelding beslist de school zelf of die uw kind toelaat. Deze laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan de school deze periode met 4 weken verlengen. Er zijn enkele gevallen waarin een school een leerling mag weigeren. Ouders mogen hun kind op meerdere middelbare scholen tegelijkertijd aanmelden.

Regionale aanmeldprocedure

In bepaalde regio’s gelden centrale aanmeldprocedures. De data waarop een leerlingen horen over hun toelating, lopen sterk uiteen. Hierover geven de betreffende gemeenten zelf meer informatie. In de aanmeldprocedures staan de voorrangsregels, of er mogelijk geloot gaat worden en wat er gebeurt bij uitloting. De regel is dat deze aanmeldprocedure helder en vindbaar moet zijn. Dat geldt ook voor de vervolgstappen bij een eventuele uitloting. Als u op de volgende steden klikt, komt u op de betreffende website waar deze informatie te vinden is: RotterdamDen HaagAmsterdamHaarlemUtrechtNijmegenDen BoschTilburgBreda

Loting

Als te veel leerlingen zich aanmelden, kan een school loten tussen de aangemelde leerlingen. Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen. Maar ook als leerlingen al een broer of zus op de school hebben zitten. Scholen voeren na de loting overleg over de leerlingen die  ze niet op de school van hun keuze kunnen plaatsen.

Leerlingen moeten evenveel kans hebben om ingeloot te worden. Dat geldt ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Pas na de loting kijken scholen of er leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (po en vo) een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Bij loting geldt de zorgplicht pas als de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ingeloot wordt. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht niet.

Bezwaar

Of de school nu een eigen aanmeldprocedure hanteert, de regio die bepaalt of er sprake is van loting, u kunt altijd  bezwaar aantekenen als er sprake is van weigering. Dat kan bijvoorbeeld als de procedure niet correct verloopt, maar ook als u het niet eens bent met de reden van afwijzing. De manier waarop u in bezwaar kan gaan, leest u in het bericht van afwijzing. Lees meer over uw bezwaarmogelijkheden bij een weigering.

Vragen

Heeft u een vraag over de aanmeldprocedure? Voor antwoorden mag u contact opnemen met ons adviespunt via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nlof telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. 

Gerelateerde onderwerpen

Middelbare school kiezen

De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en voor veel leerlingen en ouders een grote stap.

Lees meer

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.