Home > Nieuws > Nieuws > Basisscholen open, hoe zit het met de leerplicht?

Basisscholen open, hoe zit het met de leerplicht?.

5 februari 2021 Nieuws
Leerplicht wet

Dit nieuwsbericht is bijgewerkt op 25-2-2021 13:30 uur.

Sinds 8 februari zijn de basisscholen weer open. Leerlingen moeten naar school. Maar wat als uw kind niet naar school gaat, bijvoorbeeld uit angst voor corona? Gaat uw kind niet naar school en neemt hij of zij niet deel aan het aangeboden onderwijsprogramma, dan moet de school melding van verzuim doen. De leerplichtambtenaar wordt betrokken, maar zal niet handhaven.

Scholen zijn formeel niet verplicht om leerlingen een alternatief onderwijsprogramma te bieden. Maar er wordt wel van scholen verwacht om zich in te spannen en – waar dat mogelijk is – te zorgen voor onderwijs.

Wat doet de school als een leerling niet naar school gaat:

  1. Verschijnt uw kind niet op school, dan gaat de school in gesprek met u en uw kind. Samen wordt er gekeken naar een oplossing.
  2. De school kijkt of het mogelijk is om uw kind een alternatief onderwijsprogramma aan te bieden voor de periode dat hij of zij niet naar school komt.
  3. School kan en mag andere organisaties betrekken voor hun kennis en expertise. Bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, het samenwerkingsverband of de leerplichtambtenaar. Samen met u en uw kind wordt gekeken hoe bijvoorbeeld de angst voor corona kan worden verminderd. Op de website ‘Weer aanwezig op school’ en de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat informatie en suggesties voor wat te doen in het geval van corona-angst.

Als de school optie 1, 2 en 3 heeft benut – het gesprek met u en uw kind heeft gevoerd, een alternatief onderwijsaanbod heeft gedaan en de hulp van derden heeft ingeschakeld – en uw kind komt alsnog niet terug naar school of neemt niet deel aan het aangeboden onderwijsprogramma, moet de school melding van verzuim doen.

Wordt de leerplicht gehandhaafd als de school melding van verzuim heeft gedaan?

Hoewel de leerplichtambtenaar betrokken kan zijn en een rol kan spelen in het gesprek tussen de school en ouders, wordt niet handhavend opgetreden.

Vragen

Heeft u in de tussentijd vragen of gaat uw kind op 8 februari niet naar school en wilt u uw persoonlijke situatie aan ons voorleggen dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Voor antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Deze wordt continu bijgewerkt naar de actuele situatie.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.