Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis.

8 oktober 2020 Nieuws
oudervertegenwoordiging tijdens de corona-crisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Mondkapjes

De rol van de MR moet niet worden onderschat. Voor het kabinetsbesluit om leerlingen te adviseren om mondkapjes te dragen in het voortgezet onderwijs, geldt bijvoorbeeld dat de MR het instemmingsrecht heeft om dat advies om te zetten in een plicht. Het laat zien dat de oudervertegenwoordiging een wezenlijke rol speelt bij de besluitvorming van de school.

Vooruit denken

Het valt Ouders & Onderwijs op dat de maatregelen die de oudervertegenwoordiging neemt tot nu vooral gericht zijn op de korte termijn. En dan vooral de manier waarop we er met elkaar voor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. Dat is een terechte zorg. Tegelijkertijd is het belangrijk ook vast verder vooruit kijken. We moeten er zo goed mogelijk voor zorgen niet overvallen te worden wanneer het coronavirus verder toeslaat. Daarom adviseren wij medezeggenschapsraden samen met het schoolbestuur vast scenario’s op te stellen voor wanneer het virus roet in het eten blijft gooien.

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en ondersteuningsplanraad (OPR).

Vragen

Door vooruit te denken, kan bepaald worden wat er in de toekomst aan de orde zou kunnen komen. Bespreek bijvoorbeeld vast de volgende vragen:

  • Wanneer gaat de school dicht vanwege besmettingen en wanneer kan de school dan weer open?
  • Wat doen we wanneer het virus voor alle of sommige leerlingen toetsen en examens op school onmogelijk maakt?
  • Hoe borgen we continuïteit van onderwijs en onderwijskwaliteit zo goed mogelijk? En hoe zit dat met groepen die afstandsonderwijs of andere vormen van onderwijs moeten krijgen?

Communicatie en informatievoorziening

Maak als MR ook vast afspraken over communicatie en informatievoorziening. Dit is zeker belangrijk wanneer school plots besluiten moet nemen, zoals eerder het geval was toen scholen moesten sluiten en daarna ook weer (deels) open moesten. Zorg dat je als MR geïnformeerd wordt. Spreek af wanneer je als medezeggenschapsraad mee kunt praten.

Cursussen MR-werk

Het reguliere MR-werk gaat dit schooljaar ook gewoon door. Het is dus verstandig om als MR-lid goed beslagen ten ijs te komen. U kunt zich hiervoor laten trainen. In corona-tijd kan dat ook goed digitaal. Er is een groot aanbod, van een starterscursus tot training op speciale onderwerpen of vaardigheden. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen? U kunt voor meer informatie Ouders & Onderwijs bereiken via 088-6050101 en u kunt lid worden van onze LinkedIn groep Ouders & Medezeggenschap. In de kennisbank op onze website vindt u meer informatie over de rol van de MR.

.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.