Home > Nieuws > Nieuws > Belangrijke rol voor de school bij voorlichting over alcohol, roken, drugs en gamen

Belangrijke rol voor de school bij voorlichting over alcohol, roken, drugs en gamen.

17 juli 2019 Nieuws alocohol drugs gamen Roken voorlichting

Alcohol, roken, drugs en gamen. Vroeg of laat krijgen de meeste ouders te maken met een kind die één of meerdere van deze dingen ontdekt of ermee in aanraking komt. Hoe ga je daar dan mee om? Aan welke informatie, tips en hulpmiddelen heb je behoefte? En welke rol speelt de school in het geheel? Dat onderzochten we onder de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Belangrijk onderwerp

Alcohol, roken, drugs en gamen heeft jullie aandacht in de opvoeding. Meer dan de helft geeft aan deze onderwerpen belangrijk of heel belangrijk te vinden. Daarbij denkt bijna 50% actief over het onderwerp na. Slechts 1% geeft aan niet met alcoholgebruik, roken, drugsgebruik en/of gamen bezig te zijn. Op dit moment zijn de meeste ouders vooral bezig met gamen. In de toekomst verwachten ouders vooral meer aandacht te gaan besteden aan alcoholgebruik.

Voorlichting op school belangrijk

De meeste ouders vinden dat ouders en school beiden een verantwoordelijkheid hebben om kinderen voor te lichten over middelengebruik en gamen (82,1%), maar het zwaartepunt ligt volgens de meeste ouders (62,6%) bij de ouders. De rol van de school bestaat volgens de ouders vooral uit het geven van voorlichting, het hanteren van duidelijke schoolregels en het signaleren van problemen.

Straffen en contactmogelijkheden onduidelijk

Gelukkig hebben de meeste scholen regels en zijn ouders het grotendeels eens met deze regels. Schoolregels gaan vooral over alcoholgebruik op schoolfeesten, roken op het schoolplein en drugsbezit op school. Bij 17% is er regelmatig kluisjescontrole. Het is voor een groot deel van de ouders echter niet duidelijk welke straffen kinderen krijgen (32,8%), worden leerlingen niet altijd gestraft (40,6%) en geven leraren niet altijd het goede voorbeeld (34,4%). Alcohol en tabak zijn bovendien makkelijk verkrijgbaar in de omgeving van de school en volgens ongeveer een kwart van de ouders geldt dit ook voor drugs. Meer dan de helft van de ouders weet waar ze op school terecht kunnen bij vragen of problemen. Een hele grote groep ouders weet dit dus niet.

Meer aandacht voor naleving regels

Ouders & Onderwijs is betrokken bij het Nationaal Preventieakkoord bij de aanpak van problematisch alcoholgebruik onder scholieren. De resultaten over rol van de school zullen wij daarom in verschillende overleggen op de agenda zetten. Onze boodschap? Voorlichting op school en schoolregels zijn belangrijk. De winst is nog te behalen op het duidelijk naleven van de regels en leraren het goede voorbeeld te laten geven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders altijd weten waar ze terecht kunnen met vragen over het onderwerp.

Ouders praten makkelijk met hun kind

Opvallend is dat de ouders uit het onderzoek bijna allemaal met hun kind praten over alcohol, roken, drugs en/of gamen. Dat gesprek gaat met name over de risico’s. Daarnaast praat een groot deel van de ouders met hun kind over actuele onderwerpen die bijvoorbeeld op tv zijn geweest en over de ervaringen van hun kind. De meeste ouders praten met hun kind als deze zelf met vragen komt. Daarnaast gaat zo’n tweederde van de ouders het gesprek aan naar aanleiding van gebeurtenissen in de omgeving of als ze iets op het nieuws of via de media gehoord hebben. Veruit de meesten ouders vinden het makkelijk om met hun kind te praten.

Voldoende informatie

Driekwart van de ouders heeft wel eens informatie opgezocht over alcohol, roken, drugs of gamen. In de meeste gevallen was dit omdat de ouders zelf meer over dit onderwerp wilden weten (72,6%). Andere aanleidingen waren dat hun kind hiermee in aanraking was gekomen (34,7%), ze graag wilden weten hoe je met je kind over dit onderwerp kon praten (32,6%) of een gebeurtenis in de media (30,5%).

Voorlichtingsmateriaal Trimbos

In het onderzoek konden ouders ook reageren op voorlichtingsmateriaal dat kennisinstituut Trimbos voor scholen ontwikkelde. Ze waren voornamelijk positief over de informatie en het uiterlijk van de materialen. Toch kwam er ook wat kritiek over de toon en misten ouders soms praktische handvatten. De materialen worden hierop aangepast. Een mooie samenwerking dus tussen ouders en Trimbos.

Landelijk Ouderpanel

Ruim 4300 vaders en moeders praten nu al via grote onderzoeken en korte peilingen mee over onderwijs en opvoeden. Wil je ook jouw mening geven? Jouw stem laten doorklinken in de politiek? En vooraf meedenken over de informatie die aan ouders verstrekt wordt? Meld je dan ook aan voor het Landelijk Ouderpanel en praat mee over onderwerpen die jou als ouder raken.

Over het onderzoek

In totaal hebben 273 ouders de vragenlijst ingevuld. Ongeveer 28% van deze ouders heeft kinderen jonger dan 14 jaar, bij ongeveer 26% is het oudste kind 14 of 15 jaar oud en bij 46% is het oudste kind 16 jaar of ouder. De uitkomsten zijn niet representatief voor de Nederlandse bevolking: vooral hoogopgeleide ouders en ouders met een Nederlandse culturele achtergrond vulden de vragenlijst in. Lees ook de volledige resultatenrapportage.

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Rookvrije school wordt verplicht

Een gezonde school komt een stap dichterbij. Vanaf 1 augustus 2020 is het namelijk bij wet verboden om in of om de school te roken. Maar wat doet de school van uw kinderen? Is die goed voorbereid?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.