Home > Nieuws > Nieuws > Ouders gezocht voor ontwikkeling steunpunten

Ouders gezocht voor ontwikkeling steunpunten.

19 oktober 2021 Nieuws
jeugdsteunpunten

Een door ouders en ouderorganisaties gekoesterde wens en één van de speerpunten uit de evaluatie passend onderwijs gaat er nu dan echt komen. Elk samenwerkingsverband krijgt de opdracht om een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. Er is daarbij nog wel hulp nodig van ouders zodat deze steunpunten echt aansluiten bij wat ouders- en jeugdigen nodig hebben voor passend onderwijs.

Minister Slob biedt samenwerkingsverbanden een leidraad aan bij het opstellen van zo’n jeugdsteunpunt. Die leidraad is ontwikkeld door het ministerie van OCW, vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en ouder- en leerlingenorganisaties.

Samen bouwen

Deze leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ beschrijft de drie pijlers waaraan een jeugdsteunpunt moet voldoen. Dat zijn: informeren, steunen en signaleren. Voor de ontwikkeling is een duidelijk tijdpad. De minister verwacht dat aan het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden de pijler informeren gereed hebben. Daarbij zijn concrete plannen om het steunpunt verder te ontwikkelen een vereiste. Voor alle details: download de complete leidraad.

Ontwikkeling

De samenwerkingsverbanden gaan nu aan de slag met de ontwikkeling van de jeugdsteunpunten. Dat doen ze samen met ouders en kinderen. Ouders kunnen namelijk zelf meedenken in een klankbordgroep. Of meelezen met de informatie op de website en het samenwerkingsverband. De mogelijkheden zijn per samenwerkingsverband verschillend. Jouw hulp is nodig zodat deze jeugdsteunpunten echt aansluiten bij wat ouders en kinderen nodig hebben.

Steungroep

Wil je op de hoogte blijven van de (landelijke) informatie en ontwikkelingen van de steunpunten en andere actieve ouders hierover spreken? Neem contact op met Ouders & Onderwijs en meld je aan bij onze collega Marieke Boon voor de steungroep ouders. Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten voor deze steunpunten? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband in jouw regio. Deze vind je in de schoolgids. Of meld je aan bij een regionale oudergroep. Download voor de contactgegevens het complete overzicht.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.