Home > Nieuws > Nieuws > Buitenlandse schoolreizen en excursies, hoe zit het?

Buitenlandse schoolreizen en excursies, hoe zit het?.

14 september 2021 Nieuws
Schoolreisje

Ondanks corona kunnen scholen buitenlandse schoolreizen en excursies organiseren. Dit roept veel vragen op bij ouders. Ook over de kosten van zo'n reis. Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Ook in coronatijd kunnen scholen buitenlandse schoolreizen en excursies organiseren. Dit roept veel vragen op bij ouders. Het belangrijkste is dat leerlingen niet kunnen worden uitgesloten van een buitenlandse reis met als enige reden dat ze niet immuun zijn. Verder moet een school uiteraard de regels van het reisverkeer en de coronaregels van het betreffende land volgen. Het Ministerie van OCW heeft onderstaande vragen en antwoorden gemaakt om meer duidelijkheid te bieden.

Mogen scholen met groepen leerlingen een buitenlandse reis maken?

Scholen mogen met hun leerlingen op schoolreis, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg de regels op die op die bestemming gehanteerd worden. Voor buitenlandse reizen en reisadviezen kan meer informatie worden gevonden op www.nederlandwereldwijd.nl. Verder moet rekening gehouden met de maatregelen in het servicedocument voortgezet onderwijs, zoals de afstandsmaatregel tussen leraren en leerlingen. Dit geldt ook voor ouders die meegaan op een buitenlands reis of schoolreis/excursie. Ouders die kinderen vervoeren in een personenauto zijn niet verplicht om een mondkapje op te zetten. 

Mogen scholen bepaalde groepen (zoals niet-immune leerlingen) uitsluiten van deelname aan een buitenlandse reis?

Nee. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van een buitenlandse reis die wordt gemaakt als invulling van de onderwijstijd, met als enige reden dat ze geen bewijs van immuniteit kunnen laten zien. Wel moet de leerling zich conformeren aan de regels van het reisverkeer, en aan de regels in het betreffende land. Als het voor het verrichten van activiteiten in dat land noodzakelijk is om een negatieve testuitslag te laten zien, dan stelt de school de leerling in de gelegenheid om zich te laten testen. Het kan noodzakelijk zijn om het reisprogramma daarop aan te passen. Wanneer een (groep) leerling(en) zich frequent moet laten testen, en daardoor onderdelen van het programma niet kan bijwonen, mag de school in het programma differentiëren. De school blijft gedurende de reis verantwoordelijk voor de leerling, ook als deze onverhoopt besmet raakt en in quarantaine moet. Het is belangrijk dat de reis zoveel mogelijk inclusief wordt georganiseerd. Dat wil zeggen dat in elke excursie of buitenlandse reis zo veel mogelijk wordt vermeden dat leerlingen niet (volledig) kunnen deelnemen omdat zij niet-gevaccineerd zijn of geen testen wensen te ondergaan.

Hoe zit het dan met de privacy van de leerling om aan te geven of deze wel/niet gevaccineerd is?

Voor de school is het praktisch onmogelijk om een verantwoorde buitenlandse reis op te zetten zonder daarbij op een bepaalde manier inzichtelijk te hebben wie een geldig coronabewijs kan laten zien (bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs). Zij kan daarom vooraf aan de leerlingen vragen of zij vrijwillig aan de school kenbaar willen maken of zij over een geldig en voor de reis geschikt coronabewijs beschikken. De leerling is hier echter niet toe verplicht. Als blijkt dat de leerling niet over een geldig en voor de reis geschikt coronabewijs beschikt of kan beschikken, of als een leerling daar geen informatie over wil verschaffen, kan deze niet voldoen aan de reisregels en kan de leerling niet mee.

De school kan ook voorafgaand aan de reis aan leerlingen vragen of het bij hen nodig is om zich te laten testen in het buitenland. De leerling mag dit vrijwillig aangeven, maar is daar niet toe verplicht. Wanneer de leerling zich niet wil laten testen – of niet wil doorgeven of er al dan niet getest moet worden – is niet zeker of kan worden voldaan aan de regels in dat betreffende land. De leerling kan dan niet mee op de reis. Het is van belang dat de school hier helder over communiceert richting de leerling en de ouders/verzorgers.

Moet de school de kosten van de testen in het buitenland betalen wanneer de leerling geen bewijs van immuniteit kan laten zien?

De kosten van het testen zijn onderdeel van de invulling van het onderwijsprogramma (de reis). Dit geldt ook voor de test die noodzakelijk is voor de reis naar het buitenland. De school mag vragen of (ouders/verzorgers van) leerlingen een vrijwillige bijdrage leveren voor deze kosten, maar de leerling mag niet worden uitgesloten van (onderdelen van de) buitenlandse reis wanneer er geen bijdrage wordt geleverd.

Moet de school een verplicht alternatief onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die (bijvoorbeeld door ziekte of quarantaine) niet mee gaan met de buitenlandse reis of tijdens de reis in quarantaine moeten?

Ja. Wanneer de leerling niet mee kan met de buitenlandse reis dan moet de school een alternatief programma opstellen, waarmee de onderliggende doelen van de buitenlandse reis kunnen worden behaald. Waar en hoe de leerling voldoet aan dit programma is aan de school. De school is daarbij niet verplicht om (hybride) afstandsonderwijs te geven.

Wat als de reis niet onder onderwijstijd plaatsvindt (zoals een wintersportreis)?

Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van bestemming.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel op werkdagen met ons adviespunt op 088-6050101, of stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’

Op zaterdag 28 augustus start onze campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’ Het consumentenprogramma ‘Kassa’ geeft hiervoor het startschot. Veel ouders vragen zich af: wie moet deze kosten betalen? Welke schoolkosten zijn voor de school en welke voor ons als ouders? Waarom loopt de hoogte van de ouderbijdrage zo uiteen op de verschillende scholen? En hoe vrijwillig is die ouderbijdrage eigenlijk?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.