Home > Nieuws > Nieuws > Quarantaine op school, hoe zit het?

Quarantaine op school, hoe zit het?.

24 augustus 2021 Nieuws
einde coronamaatregelen

Na de zomervakantie zijn de regels voor quarantaine bij een besmetting in de klas veranderd. Leerlingen en leraren die als immuun voor corona worden beschouwd, hoeven bij een besmetting in de klas niet meer in quarantaine. Dat levert veel vragen op. Daarom hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wanneer word je als immuun beschouwd?

Dat hangt van een aantal zaken af. Zoals of je gevaccineerd bent, voor hoe lang en of je al eens besmet raakte met het coronavirus. Grofweg zijn leerlingen (en docenten) immuun als ze volledig gevaccineerd zijn en twee weken geleden (of langer) hun laatste prik hebben gehad. Ook leerlingen (en leraren/docenten) die minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad zijn immuun. De exacte definitie van wanneer iemand als immuun wordt beschouwd, kunt u lezen in de betreffende richtlijnen van het RIVM.

Wie bepaalt of een leerling in quarantaine moet?

Dat bepaalt de GGD aan de hand het bron- en contactonderzoek (BCO) en het test- en quarantainebeleid dat nu geldt. Het is dus de GGD die op basis van de bij hen bekende informatie bepaalt of een leerling een quarantaine-advies krijgt, en niet de school.

Wat gebeurt er als leerlingen als contact uit het bron- en contactonderzoek (BCO) komen?

Dan ontvangen zij of hun ouders per telefoon en/of per brief nadere informatie van de GGD over testen, quarantaine en wat er van hen verwacht wordt.

Kan een school leerlingen die niet gevaccineerd zijn naar huis sturen?

De school mag een leerling niet naar huis sturen met als enige reden dat hij of zij niet gevaccineerd is. De school heeft geen inzage in de gegevens van het BCO van de GGD en mag zonder expliciete toestemming van ouders ook zelf niet registreren wie wel of niet gevaccineerd is. Dit zijn namelijk bijzondere (medische) persoonsgegevens. Het is dan ook de GGD die een eventueel quarantaine-advies geeft aan de leerling, en niet de school.

Mag een school bijhouden welke leerlingen in quarantaine zitten, en hoe lang?

Nee, tenzij leerling en ouder hier expliciete toestemming voor geven. Hiervoor gelden dezelfde privacyregels als voor vaccinatie.

Kan een kind dat van de GGD een quarantaine-advies heeft gekregen door de school worden geweigerd?

De school mag niet vragen of een leerling dit advies van de GGD heeft gekregen, want dit is vertrouwelijke informatie. Ouders en leerlingen mogen deze informatie wel delen. Wanneer de ouders de school hebben geïnformeerd dat een leerling een quarantaine-advies heeft gekregen, maar de leerling toch naar school komt, mag de school deze leerling alsnog naar huis sturen. Dit mag de school doen met een beroep op de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Dit is ook het geval als een kind bijvoorbeeld met waterpokken op school komt. De school wordt geadviseerd om goede afspraken met de medezeggenschapsraad te maken om verrassingen en mogelijke vervelende situaties te voorkomen.

Mag een school om een vaccinatiebewijs vragen?

Nee. Een leerling of medewerker hoeft niet bekend te maken of deze gevaccineerd is.

Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

Nee, dit mag niet.

Krijgen leerlingen in quarantaine afstandsonderwijs?

Wanneer een hele klas in quarantaine moet, dan is het aan de school om een alternatief onderwijsaanbod te verzorgen. Dit geldt ook voor leerlingen met een kwetsbare gezondheid.

Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te geven voor individuele leerlingen die voor een korte periode ziek zijn of in quarantaine zitten. Wel kan de school leerlingen bijvoorbeeld huiswerk of instructievideo’s meegeven of vragen om op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.

In het geval van een besmetting in de klas gaat het echter doorgaans niet om een individuele leerling, maar om een groep leerlingen. Op dit moment worden immers nog niet de meeste leerlingen als immuun beschouwd. Zodra er een groep in quarantaine moet,  is het aan de school om te overwegen of het geven van hybride onderwijs (deels fysiek, deels digitaal) wenselijk is, dat afstandsonderwijs wordt gegeven of dat leerlingen huiswerk en andere opdrachten meekrijgen. Als een hele klas een quarantaineadvies krijgt, dan kunt u verwachten dat de school voor die klas overschakelt op afstandsonderwijs.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Bel op werkdagen met ons adviespunt op 088-6050101, of stuur een e-mail naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

 

Gerelateerde onderwerpen

Coronamaatregelen na de zomervakantie

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn er geen wijzigingen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten na de zomervakantie mondkapjes blijven dragen als ze zich verplaatsen. Ook blijft de regel gelden dat leerling en leerkracht onderling anderhalve meter afstand houden.

Lees meer

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.