Home > Nieuws > Nieuws > Aandacht voor CO2-meters tijdens debat onderwijshuisvesting

Aandacht voor CO2-meters tijdens debat onderwijshuisvesting.

1 december 2022 Nieuws

Hoewel het noodzakelijk is, hebben sommige scholen nog steeds geen werkende CO2-meter in de klas. Enkele Kamerleden brachten het vandaag aan de orde tijdens het debat over onderwijshuisvesting. Verder ging het over het extra geld dat nodig is om alle schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Het debat vond plaats in de Tweede Kamer met de ministers Wiersma (onderwijs) en De Jonge (huisvesting).

Onder meer de Kamerleden Kwint (SP) en De Hoop (PvdA) uitten hun zorgen over het binnenklimaat op scholen. Zo is op een groot aantal scholen de ventilatie niet goed en hangt er in veel lokalen nog geen CO2-meter (blijkt uit onderzoek van de NOS), terwijl hier veel geld voor is vrijgemaakt. De minister zegde toe dat de verplichting wordt opgenomen in het nieuwe bouwbesluit.

Onderzoek

De aanleiding van het debat was Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) dat concludeerde dat veel schoolgebouwen verouderd zijn en er veel geld bij moet om de schoolgebouwen in orde te maken. Er is 730 miljoen euro per jaar extra nodig is om alle schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. In oktober steunde Ouders & Onderwijs een manifest met onder meer schoolbesturen en gemeenten dat de Tweede Kamer opriep om die 730 miljoen euro structureel vrij te maken. De meeste partijen verwezen hiernaar tijdens het debat. Wiersma gaf aan dat hij met schoolbesturen en gemeenten om tafel moet om te kijken waar de nood hoog is en wat er precies moet gebeuren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verder brachten verschillende fracties het probleem van de gedeelde verantwoordelijkheid naar voren. Op dit moment zijn schoolbesturen, gemeenten en de Rijksoverheid samen verantwoordelijk voor de huisvesting. Minister Wiersma gaf aan dat hij werkt aan een wetsvoorstel over onderwijshuisvesting dat onder meer toeziet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolbesturen en gemeenten. Dat voorstel komt in 2023 in internetconsultatie.

Renovatie voor nieuwbouw

Voor het debat had Ouders & Onderwijs aan ouders gevraagd wat zij vinden van de onderwijshuisvesting. Daaruit kwam naar voren dat ouders de kleinschaligheid van scholen willen behouden en renovatie verkiezen boven nieuwbouw. Verder vinden ze het belangrijk dat schoolgebouwen toegankelijk zijn, zodat inclusief onderwijs in de toekomst mogelijk wordt. In het debat bracht Kamerlid Westerveld (GroenLinks) dat onder de aandacht van de ministers. Zij gaven aan dat er eisen worden gesteld voor de toegankelijkheid in het bouwbesluit en dat er op dit moment een Europese norm wordt uitgewerkt voor Nederland die nog verder gaat dan het bouwbesluit. In 2023 moet deze norm worden opgenomen in het nieuwe bouwbesluit. Westerveld bracht ook het punt over de ‘groene schoolpleinen’ naar voren. Iets waar ouders volgens het onderzoek ook waarde aan hechten.

Vragen en contact

Heb je vragen over schoolhuisvesting? Of wil je graag met één van onze medewerkers praten over wat je het beste kunt doen? Neem dan op werkdagen contact op met ons adviespunt via whatsapp, e-mail of telefoon.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.