Home > Nieuws > Nieuws > Nieuwe coalitie presenteert plannen voor het onderwijs

Nieuwe coalitie presenteert plannen voor het onderwijs.

16 mei 2024 Nieuws

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben donderdag 16 mei hun hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Daarmee presenteren ze hun eerste regeringsplannen voor onder andere het onderwijs.

In het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV, VVD, NSC en BBB zitten er voor het hoger onderwijs ingrijpende maatregelen in het pakket. Voor het mbo, primair- en voortgezet onderwijs blijft het nog vrij algemeen. De partijen willen dat het kabinet met een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs komt. De genoemde onderdelen daarvan moeten nader worden uitgewerkt of zijn een voortzetting van het huidige beleid. Zo vinden de partijen bijvoorbeeld dat de methodes om te toetsen beter moeten, dat er aandacht moet zijn voor passend en speciaal onderwijs, en geven ze prioriteit aan de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen).  

Inspraak geldbesteding 

Verder willen ze ‘de wildgroei aan subsidies’ stopzetten. Deze willen ze omzetten in solide structurele financiering. Ook willen ze dat schoolleiders en leraren inspraak hebben over hoe dit geld wordt besteed. De partijen willen bevorderen dat het onderwijsaanbod, in stad en platteland, binnen een redelijke reistijd bereikbaar is. Onderwijsmethodes moeten bewezen effectief en ‘politiek neutraal’ zijn volgens de partijen. Wat dat concreet betekent, is niet duidelijk. 

Geen brede brugklas 

Uit de financiële bijlage blijken toch nog twee concrete maatregelen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Zo wordt de komende jaren de subsidie voor brede brugklassen afgeschaft en wordt het programma School & Omgeving tot een minimum beperkt.  Met dat programma biedt het ministerie van Onderwijs sinds 2022 extra activiteiten aan tijdens de basis- en middelbare schooltijd. Met als doel meer kansengelijkheid te creëren onder kinderen en jongeren.  

Vervolg 

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de resultaten. De nieuwe oppositiepartijen reageerden al kritisch. Na het debat wordt een formateur aangesteld die een nieuw kabinet met ministers en staatssecretarissen gaat samenstellen. Dat kabinet moet de plannen van de beoogde coalitiepartijen dan verder gaan uitwerken.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.