Home > Nieuws > Nieuws > Ouders & Onderwijs in gesprek met Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid mbo

Ouders & Onderwijs in gesprek met Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid mbo.

11 april 2024 Nieuws

Ouderbetrokkenheid in het mbo, ouderraden en schoolkosten. Dat en meer besprak Ouders & Onderwijs op 10 april tijdens het mbo rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Dit gesprek ging over verschillende knelpunten. Ouders & Onderwijs was aanwezig om de ervaringen, signalen en onderzoeksresultaten over deze thema's te delen.

Ouderbetrokkenheid belangrijk voor studiesucces van studenten 

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor het studiesucces van mbo-studenten. Mbo-studenten met betrokken ouders stoppen minder vaak met hun opleiding op het mbo. Ouders willen ook graag meer betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen, maar worden nu nog op afstand gehouden door de school. 

Gebrek aan ouderraden in het MBO 

Een ander onderwerp was het gebrek aan ouderraden op mbo-scholen. Deze raden zouden ouders een stem moeten geven in het schoolbeleid, maar op dit moment zijn deze raden er (bijna) niet. Het zou goed zijn als mbo-scholen meer doen om ouders te betrekken. Op dit moment worden ouders vaak pas gevraagd om mee te denken als er al problemen zijn, en dat is eigenlijk te laat. 

Schoolkosten moeten omlaag 

Voor ouders van mbo-studenten kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Denk aan werkkleding, gereedschap en andere spullen die nodig zijn voor de opleiding. Vooral voor minderjarige studenten zijn deze kosten hoog. Hoewel er al stappen zijn gezet om bepaalde kosten te vergoeden, zouden alle kosten voor minderjarige mbo-studenten vergoed moeten worden. Zo heeft elke student gelijke kansen. 

Passend onderwijs schiet tekort 

Er zijn ook zorgen over studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Omdat er niet genoeg begeleiding of ondersteuning wordt gegeven, stoppen mbo-studenten vaker met hun opleiding. Dit draagt bij aan de hoge uitval in het mbo. Het is belangrijk dat deze studenten de juiste hulp krijgen en niet afgerekend worden op hun ondersteuningsbehoefte. 

Hoop op verandering 

Ouders van mbo-studenten hopen op verbeteringen. Ze willen meer betrokkenheid, duidelijkere regels voor schoolkosten, verbeteringen in passend onderwijs, actieve ouderraden, en een hogere onderwijskwaliteit. Met deze signalen willen ze bijdragen aan een beter mbo, waarin de belangen van studenten én hun ouders vooropstaan. 

Terugkijken

Het hele rondetafelgesprek terugkijken? Ga dan naar debatgemist.tweedekamer.nl.

Bekijk hier de hele inbreng van Patrick Woudstra, thema-adviseur mbo bij Ouders & Onderwijs.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.