Home > Nieuws > Kennisbank > Pesten en sociale veiligheid > Debat veiligheid op school

Debat veiligheid op school.

10 maart 2022 Nieuws
onderwijsbegroting

‘Ik ben geschrokken van de heftige verhalen die daar binnenkomen,’ zei minister Wiersma (primair- en voortgezet onderwijs) over het adviespunt van Ouders & Onderwijs tijdens het debat over de evaluatie van de Wet veiligheid op school. Het ging afgelopen woensdag onder meer over pesten, een meldpunt voor onveiligheid en Veilig Thuis-meldingen. De actuele situatie rond de oorlog in Oekraïne kwam ook kort ter sprake.

Om pesten en andere situaties van onveiligheid aan te pakken wil Wiersma een meldpunt Sociale Onveiligheid inrichten.  Daar kunnen ouders en leerlingen melding doen van onveilige situaties op school. Ouders & Onderwijs heeft aangegeven dat het belangrijk is om dit meldpunt in samenwerking met ouders op te zetten.

Laagdrempelig

Wiersma noemde het adviespunt van Ouders & Onderwijs een plek waar ouders op een laagdrempelige manier terecht kunnen. Onze medewerkers zien vaak dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd en, als ze eenmaal melding hebben gedaan, vaak geen terugkoppeling krijgen van de Onderwijsinspectie. En zo dus niet weten wat er met hun klacht gebeurt. Van Meenen (D66) wees de minister op dit probleem. De minister wil hiervoor de toegankelijkheid en capaciteit bij de vertrouwensinspecteur vergroten.

VT-meldingen

Lisa Westerveld (GroenLinks) kaartte het probleem aan met VT-meldingen rond niet-passend onderwijs en ouders die hun kind thuishouden vanwege corona. De minister onderkende dit probleem. Een goed gesprek tussen de school en ouders moet een dergelijke escalatie voorkomen. René Peters (CDA) wees op het risico op meer onterechte meldingen bij het inrichten van het hierboven genoemde meldpunt. Wiersma wil daar goed op letten bij het inrichten ervan.

Oekraïne

PvdA-Kamerlid De Hoop wees de minister op de te verwachten vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Ook het onderwijs moet zich daar volgens De Hoop op voorbereiden. De minister gaf aan dat deze kinderen direct recht hebben op onderwijs zodra ze in Nederland zijn, maar dat het uiterlijk binnen 3 maanden geregeld moet zijn. Wiersma werkt met scholen aan scenario’s voor de komst van Oekraïense kinderen.

De minister gaat de komende maanden aan de slag met het opzetten van het meldpunt en het aanpakken van sociale onveiligheid op scholen. Nog voor het einde van dit jaar wil de Tweede Kamer opnieuw met de minister in gesprek over de voortgang. Binnenkort zal er nog een kort debat plaatsvinden waar Kamerleden moties kunnen indienen om het beleid van de minister bij te sturen of aan te vullen.

Kijk hieronder het fragment uit het debat terug waar minister Wiersma Ouders & Onderwijs noemt. 

Het gehele debat is terug te kijken via www.debatgemist.tweedekamer.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Minister Wiersma: ‘Voor ouders zijn jullie soms echt een reddingsboei.’

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma kwam op werkbezoek bij Ouders & Onderwijs in Utrecht.

Lees meer

Dennis Wiersma (VVD) en Robbert Dijkgraaf (D66) beoogde nieuwe onderwijsministers

Dennis Wiersma van de VVD wordt de nieuwe Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs en Robbert Dijkgraaf wordt de nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.