Home > Nieuws > Nieuws > Eerste Staat van de MR: leden positief over hun rol

Eerste Staat van de MR: leden positief over hun rol.

14 februari 2023 Nieuws

Uit onderzoek blijkt dat de rol van de medezeggenschapsraad op school door leden vooral positief wordt ervaren. De samenwerking is goed, ze praten serieus mee én ze beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Vooral het inwerken van MR-leden en het contact met de achterban kan beter. Dat blijkt uit de eerste Staat van de Medezeggenschapsraad, een onderzoek dat Ouders & Onderwijs vandaag samen met Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), LAKS en ROV uitbrengt.

Cijfer 7,3 voor functioneren MR

Ouders, leerlingen en personeel zijn positief over het functioneren van de MR. Meer dan 80% van de MR-leden vindt dat zijzelf en de MR in het algemeen voldoende of goed functioneren. Daarnaast is meer dan driekwart tevreden over de samenwerking onderling en met het bevoegd gezag. Dat uit zich op verschillende manieren. MR-leden voelen zich gehoord en serieus genomen. Daarbij ervaren ze voldoende ruimte om belangrijke onderwerpen te bespreken. Ook over de benodigde informatie, kennis en ondersteuning zijn MR-leden positief: 68% heeft voldoende kennis en informatie en 72% heeft voldoende ondersteuning en middelen voor het MR werk.

Beter contact met achterban nodig

Uit het onderzoek komt ook een duidelijk verbeterpunt naar voren. MR-leden geven het contact met de achterban het cijfer 5,7. Meer dan de helft van de MR-leden houden de achterban op de hoogte van hun bezigheden en hebben duidelijk vindbare contactgegevens. Net zoveel geven aan genoeg mogelijkheden te hebben om contact met de achterban op te nemen. Toch gebeurt dat minder vaak: 37% van de MR-leden vraagt regelmatig om de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen. Er komt ook weinig terug: slechts 25% geeft aan dat de achterban actief contact opneemt. Contact verloopt vooral via email, een nieuwsbrief en op het schoolplein of in de klas.

Voor ouders in de MR is contact met de achterban extra moeilijk: 56% geeft het contact met andere ouders een onvoldoende. Ze zien minder mogelijkheden om contact op te nemen, houden de achterban minder op de hoogte én vragen ze minder vaak om de mening van andere ouders. Die nemen dan ook minder vaak actief contact op met de MR.

Inwerken MR-leden vraagt extra aandacht

De start van nieuwe MR-leden gaat nog niet overal soepel. Ruim een derde van de MR-leden zegt bij aanvang van de werkzaamheden niet goed te zijn ingewerkt. Van de 42% die geen basiscursus heeft gevolgd, had 52% dat wel gewild. Een gemiste kans, want 92% van de MR-leden die wél een cursus volgden heeft hier baat bij gehad.

Over het onderzoek

De Staat van de MR is voortgekomen uit een samenwerking tussen Ouders & Onderwijs, VOO, LAKS en ROV. Het onderzoek werd in het najaar van 2022 door 426 leden uit de medezeggenschap ingevuld. Onder de invullers waren 198 ouders, 207 personeelsleden en 21 leerlingen. De meerderheid van de invullers zit in de MR (68%), en ook de GMR is goed vertegenwoordigd (18%). Van de deelnemers praat 55% mee in het basisonderwijs en 45% in het voortgezet onderwijs. Wil je ook meepraten over onderwijs? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel. Je ontvangt dan een paar keer per jaar een e-mail met een vragenlijst, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.