Home > Nieuws > Kennisbank > Schoolkosten en ouderbijdrage > Eindelijk duidelijkheid over schoolkosten voor ouders

Eindelijk duidelijkheid over schoolkosten voor ouders.

14 september 2023 Nieuws

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een lijst opgesteld met schoolkosten die niet aan ouders in rekening gebracht mogen worden. Ouders & Onderwijs is blij met deze verduidelijking. Directeur Lobke Vlaming: ‘Tot nu toe was het veel te onduidelijk wat scholen aan ouders mochten factureren. Dat leidde tot allerlei gekke dingen op de rekening, zoals kosten voor de fietsenstalling, proefwerkpapier en toegangspasjes. We krijgen daarover veel vragen van ouders. Daarom vroegen we begin dit jaar aan toenmalig minister Wiersma om helderheid hierover. En die is er nu gekomen. We zijn blij dat het ministerie hiermee duidelijkheid geeft aan ouders én aan scholen.’

Geen betaald abonnement fietsenstalling

Voor het eerst is er een lijst samengesteld met zaken die niet onder de vrijwillige ouderbijdrage mogen vallen en daarnaast ook niet apart in rekening mogen worden gebracht. Het gaat onder andere over kosten als kluisverhuur, proefwerkpapier of een abonnement voor de fietsenstalling.

Grote kostenposten voor ouders

Uit gegevens van de Schoolkostenmonitor blijkt dat ouders de laatste jaren meer geld kwijt zijn aan schoolkosten. Als je een kind op de basisschool hebt, kost dat gemiddeld 181 euro per jaar, per kind. Voor een kind op de middelbare school is dat bedrag veel hoger, namelijk 842 euro per jaar. Ouders met een kind op het havo of vwo hebben gemiddeld iets hogere kosten en ouders met een kind in het praktijkonderwijs hebben gemiddeld iets lagere kosten. Ongeveer 40% van de ouders geeft aan de kosten (zeer) hoog te vinden

Vooral laptops en tablets zijn grote investeringen voor ouders. Het ministerie stelt dat deze kosten nooit verplicht zijn. Scholen moeten voor een volwaardig alternatief zorgen als kinderen niet hun eigen digitale leermiddelen meenemen naar school. Het probleem is dat 80% van de ouders hiervan niet op de hoogte is en dus denkt dat dit verplichte kosten zijn.

Ongeveer vier op de vijf ouders geeft aan dat de school zelf over de ICT-middelen beschikt en hier geen bijdrage vanuit de ouders voor vraagt. Ongeveer 7% van de ouders maakt zelf kosten voor een laptop of tablet en 3% maakt zelf kosten voor software/oefenprogramma’s. Dit wordt verrekend in de vorm van een bijdrage aan de school of doordat ouders het zelf aanschaffen.

Rol van ouders

De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en op de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. In de schoolgids staat hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is, waar deze voor gebruikt wordt en dat deze vrijwillig is. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan per school verschillen. Elke school bepaalt dat zelf, samen met de ouders in de medezeggenschapsraad.

Vragen over de schoolkosten van je kind?

Heb je vragen over de schoolkosten van je kind? Kijk dan eens op onze themapagina over schoolkosten en ouderbijdrage. Heb je nog vragen over de ouderbijdrage of schoolkosten en wil je graag met één van onze medewerkers praten voor gerichte adviezen? Neem dan contact op met ons adviespunt door te bellen of een whatsapp te sturen naar 088-6050101 of door te mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.