Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis toegankelijk onderwijs. De overheid is verplicht hiervoor zorg te dragen. Dit betekent dat ouders voor kinderen tot 18 jaar geen schoolgeld betalen. Maar op school wordt er wel vaak gesproken over schoolkosten. Wat zijn die schoolkosten? En waarvoor betalen ouders deze? Hoe hoog zijn die kosten en wat vinden ouders van die kosten? En is de vrijwillige ouderbijdrage ook echt vrijwillig? Je leest het op deze pagina.

Onderzoek schoolkosten

Welke kosten maken ouders voor school? En hoe hoog zijn deze kosten? Zijn ouders op de hoogte van de meest actuele wet over dit onderwerp? Wij zochten het uit.

Wat ouders vinden

Willem

Scholen moeten zich afvragen wat extra is

Lindsey

Belangrijk dat scholen geld ouderbijdrage verantwoorden

Lobke Vlaming: 'Wat schoolbesturen kunnen leren van Dr. Phil'

‘‘You teach people how to treat you’, zegt de huispsycholoog van Amerika, Dr. Phil. Mijn advies aan scholen is: stop met factureren, incasseren en profileren. En benader ouders zoals u ook benaderd zou willen worden: als mensen die het beste voor hebben met hun kind en die daarin samen met school optrekken.’ Aldus Lobke Vlaming in haar nieuwe blog.