Home > Nieuws > Nieuws > Herstelplan voor het onderwijs

Herstelplan voor het onderwijs.

17 februari 2021 Nieuws
Inclusief onderwijs

Er komt een herstelplan voor het onderwijs om studievertragingen in de coronaperiode beter op te vangen. De details van het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs maakten ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Het grootste deel van het geld (6 miljard euro) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro per school, voor middelbare scholen is het bedrag ongeveer 1,3 miljoen euro per school. Als er scholen zijn waar de kansenongelijkheid groot is, dan kan het bedrag hoger zijn.

Maatregelen

Aan het geld is een aantal concrete maatregelen verbonden. Dat zijn voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs onder meer de volgende:

  • Verlenging van de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters die voorschoolse educatie nodig hebben.
  • Steun om leerlingen gericht te helpen met opgelopen vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied.
  • Scholen maken een keuze uit een door wetenschappers ontwikkelde menukaart met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen.
  • Als er leerlingen op school zitten die het extra lastig hebben, krijgen die extra hulp en ondersteuning.
  • Scholen kunnen deels openblijven in de zomervakantie voor leerlingen die dat nodig hebben.
  • Er zijn ook buiten de reguliere schooltijden om mogelijkheden om leerlingen in kleine groepjes extra bijlessen aan te bieden.
  • Middelbare scholen die kiezen voor brede brugklassen worden beloond. Zo krijgen leerlingen meer tijd om te kijken op welke plek zij het beste tot hun recht komen.

Mening

Ouders & Onderwijs is positief over deze extra steun. Samen met onder meer het Lerarencollectief hebben we er met succes voor gepleit dat het geld direct naar de scholen gaat. Zo ligt de keuze voor de besteding direct bij schoolteams met instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad. Dit zorgt ervoor dat het geld zoveel mogelijk direct in de klas terecht komt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Kamerbrief raadplegen. Antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u vinden op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

 

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.