Home > Nieuws > Nieuws > Ingewikkelde overstap naar middelbare school

Ingewikkelde overstap naar middelbare school.

23 december 2021 Nieuws
schooladvies

Heeft je kind extra ondersteuning op school nodig dan is de overstap naar de middelbare school ingewikkelder. Dat bleek ook weer uit ons onderzoek onder ouders. De keuze aan scholen is beperkter, het is vaak moeilijk om te weten of een school passend is en de overgang zelf vraagt meer aandacht.

De overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor kinderen én voor ouders. Zeker wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft op school of naar het speciaal (basis) onderwijs gaat. In het najaar van 2021 vroegen we ouders van kinderen met extra ondersteuning naar hun ervaringen en behoeften. 177 ouders deden mee.

Passende school

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs begint met het schooladvies. Ouders geven aan dat de ondersteuningsbehoefte van hun kind van invloed is op het schooladvies. 44% geeft zelfs aan dat het advies daardoor lager is geworden. Maar eenderde van de scholen geeft naast het officiële schooladvies ook een advies over het type school of ondersteuning het kind nodig heeft. Bijvoorbeeld een structuurklas, lwoo of speciaal voortgezet onderwijs. Dit terwijl deze informatie voor de zoektocht naar een passende school belangrijk is. 91% van de ouders geeft aan dat de ondersteuningsbehoefte van hun kind de keuze voor een school bepaalt.

Een school kiezen

Ouders ervaren over het algemeen weinig tot geen keuze voor een middelbare school. Soms is er zelfs geen geschikte school in de regio aanwezig. Dat is een belangrijk zorgpunt. Ook missen veel ouders informatie over welke school bepaalde ondersteuning biedt in hun zoektocht naar een passende school.

Het samenwerkingsverband zou hier een betere rol in kunnen spelen. Nu is maar bij 1 op de 10 leerlingen het samenwerkingsverband betrokken. Samenwerkingsverbanden kunnen ouders informeren over de mogelijke scholen voor hun kind maar ook zorgen dat de benodigde ondersteuning georganiseerd wordt als deze nog nergens beschikbaar is. In 2022 krijgt ieder samenwerkingsverband een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt waar ouders voor informatie en ondersteuning terecht kunnen.

Aanmelding

Na de aanmelding bekijkt de nieuwe school of deze de benodigde ondersteuning kan bieden. In driekwart van de aanmeldingen met extra ondersteuningsbehoefte is dat gedaan. De meeste ouders weten vaak niet welke gegevens de basisschool daarvoor deelt met de nieuwe middelbare school. Is dat alleen het basisschooladvies en het onderwijskundig rapport? Of ook het leerling dossier en eventuele medische gegevens en onderzoeksrapporten?

Overstap

Om de overgang naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen, vond er bij 43% een gesprek plaats met de basisschool en nieuwe school en heeft 38% van de basisscholen gebeld met de nieuwe school. Bij 18% is er geen contact geweest.

Als suggesties om de overstap te bevorderen noemen ouders een kennismaking met nieuwe klas en mentor, een meeloop dag, voor de zomervakantie, gesprek met zorgcoördinator om afspraken te maken en de eerste periode regelmatig contact.

Meer lezen of vragen

Wil je meer lezen? Raadpleeg dan de rapportage. Of lees meer over dit onderwerp met tips in onze kennisbank. Heb je nog vragen? Neem contact op met ons informatiepunt. Tijdens de kertsvakantie zijn we gesloten, maar vanaf woensdag 5 januari zijn wij weer bereikbaar via telefoonnummer 088-6050101. Een vraag via e-mail stellen kan altijd: vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.