Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Nog veel mbo-studenten lopen studiefinanciering mis

Nog veel mbo-studenten lopen studiefinanciering mis.

29 augustus 2023 Nieuws

Mbo'ers krijgen dit studiejaar dezelfde voordelen rondom studiefinanciering als hbo'ers. Uit onderzoek blijkt dat ouders van studenten op het mbo nog niet goed op de hoogte zijn van deze verandering.

De veranderingen per 1 augustus 2023:

  • Afschaffing bijverdiengrens: mbo-studenten kunnen voortaan, net als ho-studenten, onbeperkt bijverdienen én de controle op bijverdiensten is met terugwerkende kracht vanaf 2022 vervallen.
  • Na het mbo een jaar lang een hbo-studie proberen. Als een student in het 1e jaar stopt met de opleiding, dan worden basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct omgezet in een gift.
  • Tijdelijke verhoging basisbeurs: uitwonende mbo-studenten krijgen, net als ho-studenten, komend studiejaar een tijdelijke verhoging van de basisbeurs. Deze maatregel is bedoeld om hen een jaar lang extra te helpen vanwege gestegen kosten (koopkrachtmaatregel).

Belangrijke rol voor ouders

Bij ouders van mbo-studenten zijn deze veranderingen onvoldoende bekend. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van DUO. En dat terwijl ouders van mbo’ers een belangrijke rol spelen bij het aanvragen van de studiefinanciering voor hun kind.

Onderzoek over ouders van mbo-studenten

Ongeveer 75% van de ondervraagde ouders gaf aan met hun kind over financiën en studeren te spreken. In hetzelfde onderzoek gaven zij aan slecht op de hoogte te zijn van de veranderingen in de studiefinanciering voor mbo-studenten.

Zo is maar een kwart van de ouders op de hoogte van de afschaffing van de bijverdiengrens, terwijl ruim driekwart van de ouders zegt dit een (zeer) belangrijk voordeel te vinden voor hun kind.

Opvallend is dat slechts een kwart van de ouders van mbo-studenten niveau 1 en 2 van de beroeps opleidende leerweg (bol) weet dat de studiefinanciering voor deze studenten altijd een gift is en géén prestatiebeurs. Dus ook wanneer de studie niet wordt afgemaakt of wanneer de mbo 1 of 2-student langer dan 10 jaar over de studie doet. Wel moet een lening naast de basisbeurs en aanvullende beurs door deze studenten worden terugbetaald.

Meer informatie over studiefinanciering

Op de campagnepagina duo.nl/stufi2023 is over de veranderingen in de studiefinanciering voor mbo meer informatie te vinden. Ook op ikbenmbostudent.nl en op de site van de Rijksoverheid staat veel informatie voor mbo-studenten.

Vragen over het mbo

Heb je een vraag over het mbo? Neem dan een kijkje op onze  themapagina mbo. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers van het Adviespunt.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.