Home > Nieuws > Nieuws > Ook geen mobieltjes meer in klassen basis-en speciaal onderwijs

Ook geen mobieltjes meer in klassen basis-en speciaal onderwijs.

7 november 2023 Nieuws

Vanaf komend schooljaar zijn mobiele telefoons niet meer toegestaan in de klas op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Dit geldt voor alle basisscholen in Nederland, maar het is nog geen officieel verbod. Op middelbare scholen waren mobiele telefoons al langer een bron van zorg. Daarom werden afgelopen zomer afspraken gemaakt om mobieltjes op middelbare scholen aan te pakken.

Lobke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs: ‘Goed dat er nu ook een duidelijke afspraak is voor het primair en speciaal onderwijs. We zijn blij dat de ‘nee, tenzij-aanpak’ die Ouders & Onderwijs eerder heeft voorgesteld nu breed is overgenomen. Wel willen we dat er voor leerlingen die vanwege hun omstandigheden of beperking hun mobiel nodig hebben een uitzondering wordt gemaakt.

Leerlingen beschermen

Vanaf het schooljaar 2024-2025 zullen basisscholen en speciaal onderwijs zich aansluiten bij de afspraken die het Ministerie van Onderwijs in juli met middelbare scholen maakte. Op de middelbare school zullen mobiele telefoons na de kerstvakantie niet meer worden toegestaan in de klas. Dit werd aangekondigd door minister Mariëlle Paul, verantwoordelijk voor het primair en voortgezet onderwijs. Paul geeft aan op deze manier leerlingen te willen beschermen.

Slechtere prestaties door mobieltjes

Deskundigen hebben vastgesteld dat leerlingen slechter presteren wanneer ze afgeleid worden door hun telefoon. Voor leraren betekende dit vaak dat ze in elke les moesten strijden voor de aandacht van hun leerlingen. Minister Paul zegt dat de nieuwe afspraken ‘duidelijkheid bieden voor iedereen’ en dat het ‘leerlingen en leraren meer rust geeft.’

Uitzonderingen mogelijk

Wel zijn er uitzonderingen mogelijk: mobiele telefoons mogen worden gebruikt in de klas als ze een educatief doel dienen. Scholen maken hierover zelf afspraken. Leerlingen met medische redenen of een beperking die afhankelijk zijn van hun mobiele telefoon, mogen deze blijven gebruiken. De afspraken zullen volgend jaar worden geëvalueerd om te beoordelen of een wettelijk verbod op mobiele telefoons noodzakelijk is.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.