Home > Nieuws > Kennisbank > Middelbare school > Ouders bezorgd over 12% lesuitval voortgezet onderwijs

Ouders bezorgd over 12% lesuitval voortgezet onderwijs.

12 december 2022 Nieuws

Maar liefst 12% van de lessen op het voortgezet onderwijs valt uit. Ouders maken zich daar grote zorgen over. Een derde van de ouders ziet als gevolg hiervan zelfs een achterstand bij hun kind ontstaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel, dat Ouders & Onderwijs samen met dagblad Trouw en onderzoeksbureau Investico uitvoerde. 

12% van de lessen valt uit 

In het onderzoek nodigden we ouders uit de uitgevallen lessen voor de periode tussen de zomer en de herfstvakantie op te zoeken in de schoolapp en te noteren in onze vragenlijst. Uit de resultaten komt naar voren dat gemiddeld genomen 12% van alle lessen op de middelbare school uitvalt. Dat komt neer op ongeveer 3 lesuren per week.

Zorgen over lesuitval en achterstanden 

Ouders zijn bang voor de gevolgen van de lesuitval. Bijna de helft van de ouders maakt zich daardoor zorgen over de voortgang van hun kind op school. Een derde van de ouders zegt zelfs dat hun kind door de lesuitval op school een achterstand heeft opgelopen. En dat is begrijpelijk, want het uitgevallen lesuur wordt volgens 67% van de ouders een vrij uur.

‘Kinderen mogen naar huis. De andere lessen worden zo geschoven dat de uitval begin of einde lesdag is. Soms valt er op een dag van 4 uur, 2 uur weg’.

 70% van de ouders niet actief geïnformeerd

Maar liefst 70% van de ouders zegt niet actief door de school geïnformeerd te worden als er lesuitval is. Daar bovenop wordt 14% van de ouders alleen actief geïnformeerd als de lessen voor een langere periode uitvallen. Slechts één op de tien ouders zegt altijd van de school te horen bij lesuitval.

Manifest ‘Elk kind een bevoegde leraar’   

De meest genoemde reden voor de lesuitval is ziekte bij de leraar. Door het lerarentekort is het bij ziekte voor veel scholen steeds moeilijker om een vervanger te regelen. De klas wordt dan soms naar huis gestuurd. Ook staan er steeds meer onbevoegde (inval)leraren voor de klas. Ouders & Onderwijs maakt zich daar zorgen over. Daarom hebben we samen met lerarenvakbond AOb en Defence for Children een manifest opgesteld. Daarin roepen we de regering op om meer te doen het lerarentekort op te lossen. Met als doel dat elk kind in 2030 een bevoegde leraar voor de klas heeft.

Over het onderzoek en Landelijk Ouderpanel 

Ouders volgden vier weken lang het aantal uren uitval per vak en noteerden deze uren in de vragenlijst. Aan het onderzoek deden 506 ouders mee. De resultaten geven een indicatie van de lesuitval op middelbare scholen. Wil je ook meepraten? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.