Home > Nieuws > Nieuws > Ouders willen kleinere klassen

Ouders willen kleinere klassen.

14 april 2021 Nieuws
Zelftesten

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dit is een van de conclusies uit de Staat van de Ouder dit jaar op basis van onderzoek onder ouders.

Ouder voorstander kleinere klassen en scholen

Ruim een derde van de kinderen zit in een klas groter dan 25 leerlingen. Hoe groter de klas, hoe ontevredener ouders daarover zijn. Vooral klassen groter dan 25 leerlingen scoren slecht. Maar liefst twee derde van de ouders vindt deze te groot. Is de klas groter dan 30 leerlingen, dan loopt dat op tot 80% ontevreden ouders. Naast het verkleinen van klassen zien ouders ook voordeel in het klein houden van scholen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de overheid een maximumaantal leerlingen per school moet voorschrijven.

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs:
Wij pleiten voor een maximale norm voor klassengrootte waar scholen alleen tijdelijk en met een goede onderbouwing vanaf kunnen wijken. Zorg daarnaast dat de kleinschaligheid in het onderwijs behouden blijft en dat deze terugkomt waar die is verdwenen’

Directeur Lobke Vlaming met de Staat van de Ouder 2021 in het Onderwijsmuseum te Dordrecht.

Relatie met school door corona verslechterd

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de relatie tussen ouders en school, waar we in deze Staat van de Ouder uiteraard niet zomaar aan voorbijgaan. Gelukkig is de relatie tussen de meeste ouders en scholen al jaren goed. Sterker nog, de relatie wordt steeds beter. Echter, door corona is de relatie met school volgens ouders verslechterd. Direct en persoonlijk contact is veelal niet mogelijk. Ten opzichte van de normale situatie is het percentage ouders dat aangeeft dat de relatie goed of zeer goed is het afgelopen coronajaar met 14% gedaald. Een zorgelijk signaal, omdat juist in deze periode de ouders een essentieel onderdeel uitmaken van het onderwijs.

 

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs:
Wij zijn erg blij dat de meeste ouders een goede relatie met school ervaren. Helaas is de communicatie en daardoor ook de relatie met school door corona onder druk komen te staan. Dat betreuren we. Net als iedereen hopen we dat het onderwijs en ouders elkaar weer snel, wellicht op een creatieve of andere manier, kunnen vinden en deze relatie hersteld kan worden.

 

Over de Staat van de Ouder

Het volledige rapport van de Staat van de Ouder is  te raadplegen via: www.staatvandeouder.nl

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders van het Nederlandse onderwijs vinden. Iedere twee jaar doen we breed representatief onderzoek naar een aantal actuele thema’s. In de Staat van de Ouder 2021 vergelijken we de resultaten met die van voorgaande jaren. Thema’s die in deze editie naar voren komen zijn de relatie tussen ouders en school, klassengrootte, de ouderbijdrage, kwaliteit van onderwijs, passend onderwijs en medezeggenschap.

Ouderpanel

Als u zelf ook uw mening wilt geven over de belangrijke thema’s in het onderwijs, dan kunt u zich aanmelden voor het Landelijk Ouderpanel. We doen regelmatig onderzoek onder ouders waar u uw stem kunt laten horen.

Gerelateerde onderwerpen

Staat van de Ouder 2021

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.