Home > Nieuws > Nieuws > Passend onderwijs te vaak een papieren werkelijkheid

Passend onderwijs te vaak een papieren werkelijkheid.

29 mei 2024 Nieuws

Kinderen willen het liefst in de buurt naar school en hebben daar soms wat extra’s voor nodig. Een aangepaste ingang, een stilteruimte of een begeleider in de klas. Helaas wordt hier vaak niet aan voldaan. Er moet verbetering komen in passend onderwijs. Hiervoor pleiten verschillende organisaties voor ouders en leerlingen voorafgaand aan het Tweede Kamer debat over passend onderwijs.

Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd. 10 jaar later kunnen we concluderen dat het niet beter is geworden en zien we dat het er in sommige gevallen zelfs slechter voor staat. Ondanks maatregelen die al eerder in de ‘verbeteraanpak passend onderwijs’ zijn opgenomen, komt niet-passend onderwijs nog vaak voor. Het onderwijs staat onder druk. Door grote klassen, lerarentekorten en lesuitval is er te weinig tijd voor goede ondersteuning. Leraren missen de ruimte en expertise voor passende begeleiding voor leerlingen én voor zichzelf. De wachtlijsten voor speciaal onderwijs en jeugdhulp lopen op. Scholen zeggen dat er geen budget is voor ondersteuning terwijl andere budgetten niet worden besteed. In de brief geven ouder- en leerlingenorganisaties oplossingen voor de korte en lange termijn.

Zorgplicht beter handhaven

Scholen hebben zorgplicht. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van elke leerling op de school. We vangen vaak signalen dat scholen deze zorgplicht ontwijken. Bijvoorbeeld door leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te weigeren, geen goed onderzoek te doen naar verschillende ondersteuningsmogelijkheden, of te snel doorverwijzen naar speciaal onderwijs. Hier moet meer toezicht op komen.

Urgentie verbeteren leerlingenvervoer

Al jaren vragen we aandacht voor de grote problemen in het leerlingenvervoer. Kinderen zitten soms uren in de taxi, ook als ze niet zo ver van school wonen. Afgelopen jaar is het zelfs voorgekomen dat een paar kinderen ‘kwijt’ waren of niet van school waren opgehaald. Dit is nog steeds een ernstig probleem waar geen concrete stappen in zijn gezet. Het leerlingenvervoer wordt nog niet meegenomen bij de doorverwijzing naar het speciaal onderwijs en er zijn nog steeds geen afspraken gemaakt om de maximale reistijd naar 45 minuten te verlagen. Er mist urgentie om gezamenlijk tot structurele verbeteringen te komen bij de verschillende partijen.

Meer samenwerking onderwijs, jeugdhulp, opvang en zorg

Een leerling met een ondersteuningsbehoefte kan in aanraking komen met jeugdhulp- of zorginstellingen. Het onderwijs, de jeugdhulp, de opvang en de zorg zijn nog steeds te veel los van elkaar aan het werk. Doordat deze systemen gescheiden zijn, worden ouders en hun kinderen van het kastje naar de muur gestuurd. Voor ouders en kinderen staan onderwijs, opvang en zorg niet los van elkaar, maar zijn deze juist sterk verbonden. Onderwijs, jeugdhulp- en zorg moeten meer op elkaar aansluiten waardoor ze beter kunnen samenwerken.

Brief debat passend onderwijs

Het debat in de Tweede Kamer vindt plaats op 29 mei 2024. Ter voorbereiding hierop schreven 22 organisaties een brief met aanbevelingen.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.