Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Wie komt in aanmerking?

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan
  • door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de gestelde kilometergrens

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente zorgt ervoor dat leerlingen die aangewezen zijn op scholen voor speciaal basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs deze ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • je kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider)
  • je kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  • ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van het kind (bijvoorbeeld met de auto)

Leerlingenvervoer aanvragen

Je kunt het vervoer aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Voor elk schooljaar doe je een nieuwe aanvraag. Op basis van de gemeentelijke verordening beslist de gemeente of je kind recht heeft op vervoer. Je kunt bij de gemeente de lokale verordening leerlingenvervoer inzien of opvragen, zodat je weet waar je recht op hebt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening leerlingenvervoer gemaakt. De meeste gemeenten hebben deze verordening overgenomen. Met het bijbehorende ‘Schema voorwaarden toekenning leerlingenvervoer‘ kun je gemakkelijk nagaan of je kind in aanmerking komt voor vervoer.

Kosten voor ouders

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer. Een eigen bijdrage zier er per gemeente verschillend uit. De wet geeft de mogelijkheid om voor het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs een eigen bijdrage te vragen (inkomensafhankelijk). Wanneer een kind een beperking heeft en daardoor niet met het openbaar vervoer kan reizen, dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van de ouders vragen.

Voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs is het pas mogelijk om een vergoeding te krijgen als zij medisch te beperkt zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets te reizen. Gemeenten kunnen met eigen beleid ervoor kiezen om alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs wél een vergoeding te geven. Ook dan kunnen ze aan ouders een bijdrage in de kosten vragen. Het is per gemeente verschillend of en welke bijdrage je betaalt.

Beoordeling aanvraag door gemeente

Een gemeente moet bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Kilometergrens leerlingenvervoer

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen woning en de school vast. Meestal is dit 6 kilometer. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan er waarschijnlijk geen gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Problemen met leerlingenvervoer

Helaas gaat het niet altijd goed met het leerlingenvervoer. Te volle bussen, slechte communicatie, uren wachten of soms helemaal geen vervoer. Wil je als ouder stappen ondernemen om de problemen aan te kaarten? Ons stappenplan kan hierbij helpen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ouder- en jeugdsteunpunten

Wanneer je kind extra ondersteuning op school nodig heeft, heb je vaak veel vragen of kan je hulp gebruiken.

Lees meer
Dossier

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs: waar kun je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer
Dossier

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Wanneer je het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van jouw kind naar het speciaal onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.