Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Wie komt in aanmerking?

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan
  • door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de gestelde kilometergrens

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente zorgt ervoor dat leerlingen die aangewezen zijn op scholen voor speciaal basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs deze ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider)
  • uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  • ouders krijgen een vergoeding voor het zelf halen en brengen van het kind (bijvoorbeeld met de auto)

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt het vervoer aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor elk schooljaar doet u een nieuwe aanvraag. Op basis van de gemeentelijke verordening beslist de gemeente of uw kind recht heeft op vervoer. U kunt bij uw gemeente de lokale verordening leerlingenvervoer inzien of opvragen, zodat u weet waar u recht op heeft.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening leerlingenvervoer gemaakt. De meeste gemeenten hebben deze verordening overgenomen. Met het bijbehorende ‘Schema voorwaarden toekenning leerlingenvervoer‘ kunt uw gemakkelijk nagaan of uw kind in aanmerking komt voor vervoer.

Kosten voor ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft een kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van de ouders vragen.

Beoordeling aanvraag door gemeente

Een gemeente moet bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Daarnaast mag de gemeente bij het beoordelen van de aanvraag eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Het kan daarbij ook gaan over de vraag of een leerling zelfstandig kan reizen.

Kilometergrens leerlingenvervoer

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen woning en de school vast. Meestal is dit 6 kilometer. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer, dan kan er waarschijnlijk geen gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs: waar kunt u terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht.

Lees meer
Dossier

Niet eens met ondersteuning of overplaatsen

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal onderwijs.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.