Home > Nieuws > Nieuws > Voorkomen van onterechte VT-meldingen

Voorkomen van onterechte VT-meldingen.

19 april 2021 Nieuws

Scholen doen nog te vaak een onterechte melding bij Veilig Thuis. Door het nieuw ontwikkelde handelingskader voor het onderwijs op de juiste manier toe te passen kan dit voorkomen worden. Hierin staat precies aangegeven wat de rol van de school is bij het signaleren en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bij Ouders & Onderwijs spreken we regelmatig ouders die te maken krijgen met een onterechte VT-melding. Bijvoorbeeld omdat ze hun kind niet naar het speciaal onderwijs willen laten gaan. Of bij een verschil van mening over de goede onderwijsplek. Of als ouders in quarantaine zitten vanwege coronarisico en hun kind daarom niet naar school laten gaan. Met een dreigende VT-melding zetten scholen of leerplichtambtenaren deze ouders dan onder druk. Dat is onacceptabel en een onjuiste inzet van dit belangrijke beschermingsmiddel voor kinderen. Samen met bijvoorbeeld oudervereniging Balans maken we ons hard om hier verandering in te brengen.

Handelingskader

In het handelingskader staat een aantal richtlijnen en afspraken waaraan scholen minimaal moeten voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de taken en verantwoordelijkheden van schoolbestuurder, schoolleider en ander onderwijspersoneel bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode

Het handelingskader is onderdeel van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is sinds 2019 verplicht in het gehele onderwijs. De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel hulp te kunnen bieden. Aan de hand van 5 stappen kan onderwijspersoneel bepalen of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Dat geldt voor situaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is. Het gaat om de volgende stappen:

  • Eerste stap: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Tweede stap: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
  • Derde stap: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
  • Vierde stap: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg metVeilig Thuis.
  • Vijfde stap: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

Melding Veilig Thuis

Stap 3 uit de meldcode wordt vaak niet goed toepast. Deze stap geeft aan dat de professional in gesprek gaat met ouders over de zorgen en overweging om een VT-melding te gaan doen. Ouders & Onderwijs adviseert om de zorgen te bespreken, zodat bepaald kan worden of er misschien hulp nodig is. En daarna pas te beoordelen of een VT-melding noodzakelijk is. Een melding heeft namelijk vaak een enorme impact op het gezin. Grote zorgvuldigheid is van belang.

Deel uw verhaal

Heeft u op dit moment te maken met (de dreiging van) een onterechte VT-melding? Neem dan vooral contact op met ons informatiepunt voor advies maar ook om uw verhaal met ons te delen. Daarmee kunnen wij weer verdere stappen zetten in het voorkomen hiervan. We zijn op werkdagen tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088-6050101.

Gerelateerde onderwerpen

Stop met drang en dwang bij niet passend onderwijs.

Te vaak krijgen ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften te maken met jeugdbeschermingsmaatregelen. Oudervereniging Balans organiseerde het werkcongres ‘Bang voor drang en dwang’. Professionals uit de jeugdhulp, jeugdbescherming en onderwijs en diverse specialisten, wetenschappers, juristen en ouders spraken met elkaar over de inzet van drang en dwang en de positie van kinderen en hun ouders daarin.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.