Home > Nieuws > Nieuws > Schoolbestuurders verdienen dubbel: zorgen over belangenverstrengeling

Schoolbestuurders verdienen dubbel: zorgen over belangenverstrengeling.

10 juli 2024 Nieuws

Uit een recent onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat meerdere schoolbestuurders in Nederland naast hun werk ook privé betrokken zijn bij onderwijsadviesbureaus. Dit roept vragen op over hun oprechtheid binnen het onderwijs.

Dubbele inkomsten

Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat tien schoolbestuurders opdrachten hebben gegeven aan (onderwijs)adviesbureaus waar ze zelf een betaalde functie hebben. Dit betekent dat zij niet alleen hun salaris als schoolbestuurder ontvangen, maar ook inkomsten krijgen uit hun advieswerk.

Risico belangenverstrengeling

Een grote zorg en een belangrijk risico is de belangenverstrengeling. Wanneer een schoolbestuurder via zijn eigen bureau advies geeft, kan dit de objectiviteit in gevaar brengen. Beslissingen kunnen in het voordeel van het eigen bedrijf gemaakt worden en minder vaak in het belang van de school en de leerlingen. Zo zou een schoolbestuurder bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de nieuwe lesmethodes en producten van zijn eigen adviesbureau, ondanks dat er goedkopere en misschien betere alternatieven beschikbaar zijn.

Minder geld voor andere uitgaven

Als een schoolbestuurder besluit om met (zijn eigen) commerciële adviesbureau in zee te gaan, en een deel van het publieke geld hiernaartoe gaat, blijft er minder geld over voor andere uitgaven. Door de kosten van het adviesbureau kan het voorkomen dat er minder budget beschikbaar blijft voor directe investeringen in het onderwijs en in de leerlingen. Er is dan minder geld over voor bijvoorbeeld nieuwe leermiddelen, sportspullen of extra ondersteuning voor leerlingen.

Vragen over transparantie en verantwoordingsplicht

Ouders, leraren en andere betrokkenen willen weten hoe beslissingen worden genomen en of deze in het belang van de kinderen en het onderwijs zijn. Er zijn dus vragen over de transparantie en verantwoordingsplicht binnen het onderwijs. Het is nu onduidelijk hoe vaak en waarom schoolbestuurders beslissen om (eigen) adviesbureaus in te schakelen en met welke criteria ze hierbij rekening houden.

Stel, het gaat in de uitvoering mis. Dan moet je een klachtenprocedure organiseren tegen jezelf? Dat wordt heel ingewikkeld.

Geschokte reacties

De reacties in de onderwijssector zijn uiteenlopend, maar velen zijn geschokt. Amsterdamse schoolbestuurder Dave Ensberg zegt: “Stel, het gaat in de uitvoering mis. Dan moet je een klachtenprocedure organiseren tegen jezelf? Of tegen iemand die je goed kent? Dat wordt heel ingewikkeld.” Patrick Tuil, schoolbestuurder in Groningen, vindt dat je nooit objectief kunt zeggen dat de bestuurder de juiste keuze heeft gemaakt als hij of een collega een belang heeft in het bureau.

NOS en Nieuwsuur heeft hierover een uitgebreide reportage gemaakt.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.