Home > Nieuws > Kennisbank > Examens > Staatsexamen mogelijk voor leerlingen op reguliere school

Staatsexamen mogelijk voor leerlingen op reguliere school.

3 oktober 2023 Nieuws

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de aanmelding en toelating van kandidaten voor het staatsexamen uitgebreid. Nu kunnen ook leerlingen die ingeschreven staan op een reguliere middelbare school, maar die niet kunnen deelnemen aan het gebruikelijke eindexamen op die school, via het staatsexamen hun diploma of certificaten halen.

De nieuwe regeling stelt dat als leerlingen door ziekte of om andere redenen niet kunnen deelnemen aan het eindexamen en school hier niet voor kan zorgen, ze het staatsexamen kunnen afleggen. De school moet wel een verklaring afgeven waarin staat dat ze het eindexamen niet kunnen organiseren. Deze regeling is er om ervoor te zorgen dat leerlingen met bijzondere omstandigheden hun diploma via staatsexamens kunnen behalen. Voorheen werden ze soms wel toegelaten, maar vanaf dit schooljaar 2023/2024 een officiële regeling voor.

Bijvoorbeeld bij sommige leerlingen die onderwijs volgen op een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC), kan de school van inschrijving door omstandigheden van een individuele leerling het eindexamen niet altijd organiseren. Ook deze groep leerlingen kunnen nu deelnemen aan het staatsexamen.

Meer informatie

Ouders & Onderwijs heeft samen met Oudervereniging Balans vorig examenjaar opgeroepen om de leerlingen die niet op de reguliere school aan het examen kunnen deelnemen, via het staatsexamen hun diploma of certificaten te laten behalen. Dat is door het College voor Toetsen en Examens snel via deze beleidsregel mogelijk gemaakt. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met ons adviespunt via telefoon, whatsapp of email.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.