Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Als onderwijs niet lukt > Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan er dan voor kiezen om een kind tijdelijk op een andere school te plaatsen. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de huidige school. Een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC), ook wel time-out of rebound genoemd, biedt tijdelijke opvang voor leerlingen die door gedragsproblemen niet op school terecht kunnen.

Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum.

Patronen doorbreken

De voorziening biedt een overbrugging waarbij vastgelopen patronen doorbroken kunnen worden. De leerling krijgt tijdens een periode van enkele weken tot enkele maanden de gelegenheid om inzicht te krijgen in zijn gedrag en daaraan te werken. Onderwijs en hulpverlening worden gecombineerd aangeboden. Indien mogelijk gaat de leerling terug naar de oude school, maar soms kan ook toegewerkt worden naar plaatsing op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Programma

De leerling volgt een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan. Het doel is zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en vastgelegd in een individueel werkplan. Bij vertrek krijgt de leerling een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. In veel gevallen biedt rebound nabegeleiding om de terugkeer te vergemakkelijken en de op het OPDC bereikte resultaten in het voortgezet onderwijs te behouden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mogelijkheden voor maatwerk

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school.

Lees meer
Dossier

Onderwijsconsulenten

Jouw kind heeft extra ondersteuning nodig op school. Het kan voorkomen dat je er met de school en het samenwerkingsverband niet uitkomt.

Lees meer
Dossier

Wat te doen als het op school niet goed gaat?

De weg vinden wanneer het met je kind niet goed gaat op school. Voor veel ouders is het een doolhof.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.