Home > Nieuws > Nieuws > Tweede Kamer debatteert over passend onderwijs: doelen steeds verder uit beeld

Tweede Kamer debatteert over passend onderwijs: doelen steeds verder uit beeld.

30 mei 2024 Nieuws

Op 29 mei spraken demissionair minister Paul (Onderwijs) en staatsecretaris Van Ooijen (volksgezondheid) met de leden van de vaste Tweede Kamercommissie onderwijs over de stand van zaken passend onderwijs. De Kamercommissie liet duidelijk weten dat de doelen van passend onderwijs steeds verder uit beeld raken. Ze missen de urgentie en sturing van de minister om te komen tot echte verbetering. Er werd vooral gesproken over het stijgend aantal thuiszitters en de lange wachtlijsten in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg.

In aanloop van het debat stuurde Ouders & Onderwijs, samen met 21 andere ouder- en leerling organisaties, een brief naar de Tweede Kamer. De meeste van de door ons ingebrachte punten kwamen naar voren in het debat. We riepen onder andere op om de basis in het regulier onderwijs op orde te brengen, door betere ondersteuning van leraren en kleinere klassen.  

Urgentie 

De Kamerleden missen vooral urgentie en sturing door de minister. Het aantal kinderen dat thuis zit is het afgelopen jaar wederom flink gestegen. En de toename van de wachtlijsten voor het speciaal onderwijs laten zien dat steeds meer leerlingen niet de ondersteuning op de reguliere school krijgen die ze nodig hebben. De inzet van de minister biedt, naar hun mening, te weinig aanknopingspunten voor het op orde brengen van de randvoorwaarden die nodig zijn om passend onderwijs in de klas en door leraren vorm te kunnen geven.  

‘Rommelpotje’ 

Verder werd er gesproken over de routekaart naar inclusief onderwijs, het leerlingenvervoer en het ‘rommelpotje’ voor initiatieven voor thuiszitters. Meerdere Kamerleden waren van mening dat het rommelpotje door de minister op een andere manier wordt ingevuld dan door de Kamer bedoeld was. De bedoeling was dat de bekostiging van deze initiatieven buiten de bestaande systemen moet plaatsvinden. Dit om te zorgen dat deze initiatieven niet langer voor hun bekostiging afhankelijk zijn van samenwerkingsverbanden en/of gemeenten. In de door de minister voorgestelde subsidieregeling voor deze initiatieven, krijgen de samenwerkingsverbanden de middelen en blijven de initiatieven daardoor afhankelijk van de samenwerkingsverbanden. Onder andere Beckerman (SP) gaf aan hierover een motie in te gaan dienen. 

Toezeggingen 

De minister deed naar aanleiding van de vragen van de Kamerleden verschillende toezeggingen. Zo komt er onderzoek naar de oorzaken van het toenemende aantal thuiszitters. Ook wordt onderzocht of er een ombudsfunctie met doorzettingsmacht kan komen bij vastgelopen bureaucratie in het onderwijs.  

Volgende week vindt er een ‘twee minutendebat’ plaats waarbij de Kamer moties kan indienen over passend onderwijs. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.