Home > Nieuws > Nieuws > Van leerplicht naar leerrecht

Van leerplicht naar leerrecht.

20 januari 2021 Nieuws
Van leerplicht naar leerrecht

Nooit meer leerlingen die zonder onderwijs komen te zitten. Het is het doel van de initiatiefwet waarbij de Leerplichtwet veranderd wordt naar een leerrecht. Er komt een sterkere positie van de jeugdarts en samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij (dreigende) uitval. Ouders & Onderwijs is positief over de wijzigingen, maar vindt een goede overgangsregeling en meer ruimte voor maatwerk belangrijk.

Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat alle kinderen toegang krijgen tot het bekostigde onderwijs. Dit sluit aan bij het Kinderrechtenverdrag, waarin het recht op onderwijs staat omschreven. In de nieuwe wet is er een grote rol voor de jeugdarts op school. Verder krijgen samenwerkingsverbanden een meldingsplicht bij de jeugdarts als een leerling dreigt uit te vallen.

Meldingsplicht

Het samenwerkingsverband krijgt een wettelijke meldingsplicht bij de jeugdarts in geval van een dreigende uitval van een leerling. Over deze melding moet de ouder vooraf geïnformeerd worden. De jeugdarts wordt betrokken bij het overleg tussen de school, het samenwerkingsverband, de behandelaar en de ouders/leerling. De ouder wordt zo niet geconfronteerd met een grote groep professionals met soms vergaande wettelijke bevoegdheden.

Doorzettingsmacht

Ouders & Onderwijs vindt dat de doorzettingsmacht van de jeugdarts nog onvoldoende is uitgewerkt in het wetsvoorstel. De doorzettingsmacht komt pas aan de orde in een laat stadium. De verhoudingen zijn vaak vestoord en het is duidelijk dat de betrokkenen er niet uitkomen. Door in te zetten op een gesprek met leerling, ouders en onderwijs/zorg staat het uitgangspunt voorop om er samen uit te komen. Wil de jeugdarts echt boven de partijen staan, dan is er waarschijnlijk bijscholing nodig. Het is namelijk de vraag of jeugdartsen over voldoende specialistische kennis beschikken. En ook of zij op de hoogte zijn van de onderwijsmogelijkheden in de regio.

Overgangsregeling

Tot slot is het belangrijk dat er een goede overgangsregeling komt voor de groep kinderen die nu een ontheffing hebben omdat er geen onderwijsaanbod voor hen is. Dat onderwijsaanbod zal beschikbaar moeten komen waarbij verruiming van de mogelijkheden voor onderwijs op andere locatie dan wel bekostiging van andere vormen van onderwijs nodig is, zoals thuisonderwijs. Maatwerk is daarbij belangrijk.

Meer lezen

Als u precies wilt weten hoe we erover denken, kunt u de reactie van Ouders & Onderwijs lezen. Naast Ouders & Onderwijs heeft ook oudervereniging Balans een reactie op de initiatiefwet geplaatst. Op onze kennisbank leest u meer over de huidige Leerplichtwet.

Vragen

U kunt natuurlijk contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.