Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Verbeteragenda debat passend onderwijs in het mbo

Verbeteragenda debat passend onderwijs in het mbo.

3 november 2022 Nieuws

Woensdag 9 november is er een debat in de Tweede Kamer over het mbo, waar ook passend onderwijs wordt besproken. Minister Dijkgraaf geeft aan inclusief onderwijs te willen realiseren binnen het mbo. Toch wordt de uitsluiting van studenten met een beperking nog niet grondig genoeg aangepakt in de huidige verbeteragenda. JongPIT, JOBmbo, Ieder(in) en Ouders en Onderwijs hebben daarom gezamenlijk een brief opgesteld aan de Tweede Kamer met daarin de drie verbeterpunten die meer aandacht verdienen. Deze punten zijn:

  • Breder formuleren wat uitsluiting van studenten met een beperking of ondersteuningsbehoefte inhoudt.
  • Studenten met een beperking structureel betrekken bij de inhoud van de verbeteragenda.
  • Effectief monitoren van de impact van de verbeteragenda.

Formuleren van uitsluiting

De verbeteragenda bakent vier aandachtgebieden af binnen het passend onderwijs in het mbo: de intake, de kwaliteit van de onderwijsteams, de aansluiting tussen zorg/jeugd/onderwijs en de beroepspraktijkvorming (inclusief de stap naar de arbeidsmarkt). Hierbij mist, volgens ons, een belangrijk aandachtsgebied. Namelijk uitsluiting van studenten met een beperking of ondersteuningsbehoefte. Er zijn veel studenten die worden afgewezen voor een opleiding vanwege hun beperking. Maar ook kan er (indirecte) uitsluiting plaatsvinden nog vooraf van de inschrijving. Denk aan open dagen, waarbij een geïnteresseerde student in een rolstoel wellicht hoort dat er geen aanpassingen mogelijk zijn op locatie.

Studenten betrekken

Momenteel wordt de participatie van studenten met een beperking bij de verbeteragenda mbo op een te kleine schaal georganiseerd. Dit is zonde, want de verbeteragenda zou baat hebben bij regelmatige bijeenkomsten met studenten. Hiermee kun je namelijk nagaan of de verbeteragenda voldoende aansluit bij de ervaringen in de praktijk. Belangrijke aanvulling: het is van belang dat deze studenten een fatsoenlijke vergoeding krijgen voor hun inzet. En natuurlijk dat er rekening gehouden wordt met de toegankelijkheidseisen.

Monitoring impact verbeteragenda

Wat is de impact van de verbeteragenda op dagelijkse praktijk in het mbo? Dat is een belangrijke vraag. Inclusief onderwijs op het mbo betekent dat er geen plaats is voor uitsluiting en discriminatie.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.