Home > Nieuws > Nieuws > Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?.

25 augustus 2021 Nieuws
digitalisering

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 augustus 2021 is de Wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Kort gezegd: ouders hebben de mogelijkheid om een bijdrage aan de school te betalen, maar hoeven dat niet te doen als ze deze niet willen of kunnen betalen.

Overige kosten voor ouders

Dat is goed nieuws, maar betekent niet dat ouders helemaal geen schoolkosten hebben. Er zijn nog andere soorten kosten. Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een atlas, woordenboek, rekenmachine of sportkleding. Ouders worden geacht deze kosten zelf te betalen. Andere kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of tablet. Hoewel de school een alternatief zou moeten bieden (bijvoorbeeld bruikleen) als ouders dit niet kunnen betalen, zijn ook deze kosten voor rekening van ouders. Op onze kennisbank leest u meer over de verschillende soorten schoolkosten die er zijn.

Fondsen

Gelukkig kunnen ouders bij verschillende fondsen terecht als ze hulp nodig hebben om deze kosten te betalen. Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schooltas, een atlas of andere leermiddelen of materialen, kunnen vergoeden als ouders moeite hebben daar budget voor vrij te maken. We geven hieronder een opsomming.

Sam& voor alle kinderen

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job. Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld om samen meer kinderen te bereiken met een breed pakket aan voorzieningen.

  • Sam& voor alle kinderen is er voor alle kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld.
  • Ouders en intermediairs kunnen via de website een aanvraag indienen voor schoolkosten, zoals schoolspullen of een laptop, voor een fiets om op naar school te gaan, maar ook voor sport- en cultuurlessen, een dagje uit of een verjaardagsbox.
  • Na het indienen komt de aanvraag bij de juiste organisatie terecht.
  • Aanvragen kan via de website Samen voor alle kinderen.

Via de gemeente

Ook gemeenten vergoeden soms schoolkosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst of Centrum voor Werk & Inkomen van uw gemeente.

Tegemoetkoming scholieren

Deze tegemoetkoming is bestemd voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften.

De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend). De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit:

– een tegemoetkoming schoolkosten

– een tegemoetkoming in het lesgeld

– Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

Zie voor meer informatie en aanvragen de website van DUO

Kindgebonden budget voor kinderen van 12 – 18 jaar

Ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schoolkosten. Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen (2021). Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor de schoolkosten. Deze tegemoetkoming hoeft de ouder niet apart aan te vragen.

12 – 15 jaar: 246,96 euro

16 – 17 jaar: 441 euro

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.