Home > Nieuws > Nieuws > Wachtlijsten voor Speciaal Onderwijs

Wachtlijsten voor Speciaal Onderwijs.

11 januari 2024 Nieuws

Het afgelopen jaar heeft het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek gedaan naar de toenemende wachtlijsten voor scholen in het speciaal onderwijs. In dit nieuwsbericht lees je meer over de uitkomst van dit onderzoek.

Hoeveel wachtlijsten zijn er nu?  

Op 1 oktober 2023 is gemeten wat de status van wachtlijsten in het speciaal onderwijs is. Het onderzoek is gedaan onder 375 scholen voor speciaal onderwijs door heel Nederland. Van de gevraagde scholen hebben er 84 (22%) wel een wachtlijst en 289 (77%) geen wachtlijst. Bij de 84 scholen met een wachtlijst gaat dit om ongeveer 700 leerlingen.

Een groot deel van de leerlingen op een wachtlijst moet langer dan een halfjaar wachten. Zij kunnen pas na de zomervakantie (in het nieuwe schooljaar) starten. De meesten blijven daardoor op de school zitten waar ze al zaten. Een kleine groep leerlingen zit door deze lange wachttijden thuis.

OCW heeft de resultaten doorberekend. Deze berekening laat zien dat er 1630 leerlingen zijn die op een wachtlijst voor speciaal onderwijs staan. Sommige leerlingen hiervan hebben wel al een toegekende toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een indicatie en staan dus officieel op een plaatsingswachtlijst.

Waarom zijn er wachtlijsten zijn in het speciaal onderwijs? 

In het onderzoek van OCW is gevraagd waarom scholen een wachtlijst hebben. Een van de oorzaken is het lerarentekort op school. Er zijn niet genoeg leraren om elke leerling bij een leraar of klas te plaatsen. Deze leerlingen komen daardoor op de wachtlijst tot dat er wel ruimte is.

Ook laat het onderzoek zien dat er steeds meer behoefte is aan speciaal onderwijs. Hierdoor zijn er ook meer aanmeldingen bij scholen voor speciaal onderwijs. Redenen hiervoor kunnen zijn: de impact van corona of social media, (v)echtscheidingen, armoede of de bevolkingsgroei.

Als laatst geven scholen aan dat kinderen vaak te laat worden doorverwezen naar speciaal onderwijs. Doordat scholen voor regulier onderwijs het voor lange tijd de leerling zelf proberen te ondersteunen, is de ondersteuningsbehoefte van het kind gegroeid. Hierdoor hebben scholen voor speciaal onderwijs te weinig tijd om een fijne plek voor een kind te regelen.

Passend onderwijs voor elk kind

Om de wachtlijsten te verminderen stellen scholen verschillende oplossingen voor. Meer aandacht voor beschikbare ruimte in de klas, het maximale aantal leerlingen dat een school mag hebben verhogen en het opleiden van geschikt personeel wordt het meest genoemd.  

Veel scholen willen het doorwijsproces naar speciaal onderwijs verbeteren. Door kinderen op tijd aan te melden (bijvoorbeeld vóór de zomervakantie) zodat de school goed kan voorbereiden op het komende schooljaar. Ook moet er goed gekeken worden naar de voorzieningen die een school te bieden heeft. Sommige kinderen komen namelijk op een school  terecht die hen niet de juiste hulp kan bieden.  

Scholen in het regulier onderwijs kunnen ook helpen. Door medewerkers te trainen op bepaalde gebieden van ondersteuning, hoeven er misschien minder kinderen naar het speciaal onderwijs. Als een leerling in het regulier onderwijs geholpen kan worden, scheelt dit een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs.   

Staat je kind op een wachtlijst? Of heb je daar vragen over wachtlijsten? Neem dan contact op met ons adviespunt. 

Wil jij je mening delen over bijvoorbeeld wachtlijsten, onderwijskwaliteit, passend onderwijs en andere belangrijke onderwerpen? Meld je dan aan voor het onderzoek ‘Staat van de Ouder 2024’ en laat je stem horen in het onderwijsveld én in de politiek. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.