Home > Nieuws > Nieuws > WEL in ontwikkeling voor thuiszitters

WEL in ontwikkeling voor thuiszitters.

19 januari 2023 Nieuws
handelingsplan thuisonderwijs

Volgens het NP Onderwijs kregen scholen extra geld om de gevolgen van corona en schoolsluitingen op te vangen. Samen met andere organisaties heeft Ouders & Onderwijs ervoor gepleit dat ook kinderen die niet naar school gaan hier recht op hebben. Met succes. Want om die groep te ondersteunen is de subsidieregeling WEL in ontwikkeling van start gegaan.

Het doel is om jeugdigen die op dit moment niet ingeschreven staan op een school, te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling. Het gaat zowel om kinderen met een vrijstelling van de Leerplichtwet als kinderen die dat niet hebben. Deze kinderen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt. Vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie.

Welke groep?

Het gaat om jeugdigen met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jongeren die niet staan ingeschreven en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim).

Hoe gaat het verder?

De regeling loopt tot en met juli 2025. Samenwerkingsverbanden konden zich afgelopen zomer inschrijven voor deelname. In de regio kunnen gesprekken met jongeren, ouders en betrokken professionals plaatsvinden. Maar er kan ook gekozen worden voor directe inzet voor de jeugdige zelf. Op die manier wordt gekeken welke ontwikkeling er op dit moment is en wat nog meer mogelijk is. Dan is duidelijk op welke manier de ondersteuning van deze jongeren vormgegeven kan worden. Daarbij kun je denken aan lesmateriaal of een cursus. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het niet blijft bij praten alleen en de ondersteuning ook daadwerkelijk wordt ingezet.

Deelnemen

Denk je erover deel te nemen aan Wel in ontwikkeling? Als je daarvoor kiest heeft het geen gevolgen voor de onderwijsvrijstelling. Neem voor deelname contact op met de leerplichtambtenaar of het samenwerkingsverband in jouw regio.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je ook kijken op de website van Voor de Jeugd en het Gezin of bij de Rijksoverheid. Ervaringsverhalen lees je in de nieuwsbrief. Voor antwoorden op vragen mag  je natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl, WhatsApp of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzet van NPO-middelen onduidelijk voor ouders

De coronaperiode en maatregelen op de scholen hebben invloed gehad op het onderwijs. Daarom krijgen scholen van de overheid extra geld. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Maar weten ouders wel wat er gebeurt met dit geld? Wij zochten het uit.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.