Home > Nieuws > Kennisbank > Vakantie en leerplicht > Wetsvoorstel verzuimaanpak krijgt belangrijke aanpassingen

Wetsvoorstel verzuimaanpak krijgt belangrijke aanpassingen.

13 april 2023 Nieuws

Het doel van het wetsvoorstel is om het verzuim terug te dringen. Hierdoor zou het probleem van ‘thuiszitters’ worden opgelost. Onze kritiek was dat dit wetsvoorstel deze grote groep kinderen en jongeren niet helpt. Ook hadden we grote zorgen over de registratie van de afwezigheid van leerlingen in landelijke categorieën en het delen hiervan met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband.

Zorgen eruit

De afgelopen weken zijn wij met het ministerie van OCW en andere organisaties in goed overleg gekomen tot aanpassing van het voorstel. Onze grootste zorgen zijn eruit gehaald en op een aantal andere punten zijn aanpassingen gedaan. Over een aantal onderwerpen zijn afspraken gemaakt voor de komende periode.  

Wat wordt aangepast in het nieuwe wetsvoorstel?

  • In de wet komt dat scholen een verzuimbeleid moeten hebben. Het verzuimbeleid komt in de schoolgids met instemming van de medezeggenschapsraad. 
  • Centrale registratie van de afwezigheid van alle leerlingen in vastgestelde categorieën is niet meer aan de orde. Wel wordt per school het geoorloofde, ongeoorloofde en luxeverzuim bijgehouden in aantallen.  
  • Het delen van het geoorloofd verzuim met de leerplichtambtenaren en het samenwerkingsverband is er ook uit. Deze cijfers komen wel per school beschikbaar maar niet herleidbaar tot een leerling. Daarnaast krijgt het samenwerkingsverband zicht op het aantal vrijstellingen en absoluut verzuim.  
  • De leerplichtambtenaar blijft de gegevens over ongeoorloofd verzuim en luxe verzuim van leerlingen ontvangen, zoals dat nu al is. Scholen kunnen bij zorgelijk verzuim de leerplichtambtenaar een signaal geven.    
  • Voor een vrijstelling van de leerplicht (5 onder a) gaat het samenwerkingsverband geen onderwijskundig perspectief meer afgeven. De beoordelend arts neemt dit wel mee in zijn beoordeling.  
  • Er komt een traject naar de veranderende rol van de leerplichtambtenaar.   

 

Gerelateerde onderwerpen

Reactie wetsvoorstel terugdringen verzuim

Ouders & Onderwijs heeft grote bezwaren en zorgen over de plannen voor het terugdringen van verzuim. Lees hier onze reactie.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.