Home > Nieuws > Nieuws > Zorgen over praktijkgerichte programma’s vmbo

Zorgen over praktijkgerichte programma’s vmbo.

25 juni 2024 Nieuws

Op 27 juni is er een debat in de Tweede Kamer over het vmbo. Ouders & Onderwijs heeft hierover een brief gestuurd naar de Kamerleden. In de brief staan belangrijke aandachtspunten en zorgen over de invoering van praktijkgerichte programma’s in het vmbo.

Het is begrijpelijk om leerlingen praktijkgerichte vaardigheden te leren. Toch komen bij dit idee grote risicos kijken. De praktijkgerichte programma’s kunnen namelijk ten koste gaan van de tijd voor algemeen vormende vakken, zoals Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Onzekerheid over invulling 

Bij praktijkgerichte programma’s denken we aan vakken zoals lassen of koken. Maar scholen mogen dit ook invullen met ‘vaardighedenonderwijs’ zoals samenwerken en communiceren. Die vaardigheden zijn vaag omschreven en zijn moeilijk te controleren of beoordelen. Deze vaardigheden moeten in het bestaande onderwijs worden opgenomen, wat op veel plekken al wel gebeurt. 

Gebrek aan toezicht 

De praktijkgerichte programma’s moeten door bevoegde docenten worden gegeven, maar door het lerarentekort is dit geen garantie. Scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen zelfstandig te laten werken, maar dit gaat dan ten koste van onderwijstijd. Strikte regels en goed toezicht op de praktijkgerichte programma’s zijn daarom onmisbaar. 

Belang van brede vorming 

Als het praktijkgerichte programma in het vmbo wordt ingevoerd, gaat dit om 320 lesuren. Leerlingen op het vmbo hebben al relatief kort de tijd in het voortgezet onderwijs, en de brede vorming is hierbij heel belangrijk. Onderwijstijd in algemeen vormende vakken, zoals wiskunde en Engels, moet niet verloren gaan aan onduidelijke vaardighedenprogramma’s of zelfstandig werken. 

Stimulering van echt beroepsonderwijs 

Het is goed om leerlingen praktijkgericht op te leiden, maar dit moet dan echt beroepsonderwijs zijn. Om de praktijkgerichte programma’s te laten slagen, moeten er hoge eisen en strikte regels zijn. Alleen zo zorgen we ervoor dat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst. 

Ouders & Onderwijs roept de Tweede Kamer op om onze zorgen serieus te nemen en onze aanbevelingen mee te nemen tijdens het debat. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.