Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Vmbo.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kent 4 leerwegen: vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kbl, vmbo-bbl. Je leest hier hoe die vier jaar eruit zien en waarin deze vmbo-niveaus verschillen.

Vier verschillende vmbo leerwegen

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn 4 leerwegen:

 • Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo):  Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.
 • Vmbo-gl, de gemengde leerweg: Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van één van de theoretische vakken wordt een beroepsgericht vak gevolgd voor 4 uur per week. Met een diploma van de gemengde leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kunnen leerlingen met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.
 • Vmbo-kbl, de kaderberoepsgerichte leerweg: Deze leerweg heeft meer praktijkvakken: 12 uur per week. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 en een mbo niveau 4 opleiding. Deze leerweg is vooral geschikt voor leerlingen die kennis in de praktijk willen opdoen.
 • Vmbo-bbl, de basisberoepsgerichte leerweg: Deze leerweg heeft vooral praktijkvakken: 12 uur per week en biedt daarnaast een leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met een diploma kan een leerling naar een mbo niveau 2 opleiding.

De eerste 2 jaar

In de onderbouw volgen alle leerlingen dezelfde vakken: Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Ook een tweede vreemde taal is verplicht, behalve op de basisberoepsgerichte leerweg. In Friesland wordt ook het vak Friese taal en cultuur gegeven.

De bovenbouw: een profiel kiezen

Aan het eind van het tweede leerjaar kiest elke leerling binnen vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg een profiel. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn 10 profielen:

 • Economie en ondernemen;
 • Horeca, bakkerij en recreatie;
 • Zorg en welzijn;
 • Groen;
 • Bouwen, wonen en interieur;
 • Produceren, installeren en energie;
 • Mobiliteit en transport;
 • Media, vormgeving en ICT;
 • Maritiem en techniek;
 • Dienstverlening en producten.

Vmbo-tl leerlingen kiezen voor één van 4 profielen. Lees meer over de profielen en de profielkeuze.

De bovenbouw: vmbo-tl

In tegenstelling tot de andere vmbo-leerwegen heeft de theoretische leerweg geen beroepsgerichte vakken. Er worden alleen algemene vakken gegeven. Veel scholen nemen wel een praktijkgerichte activiteit op in het onderwijsprogramma, zodat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op het mbo.

Stage

Er is geen wettelijke verplichting om stage te lopen op het vmbo. Veel scholen nemen wel een verplichte stage op in het programma, om leerlingen kennis te laten maken met de praktijk. Dat mag, als het duidelijk omschreven staat en van tevoren duidelijk is. De meeste stages zijn in het derde of vierde jaar. Hoe zo’n stage eruit ziet is aan de school.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Voor vmbo-leerlingen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen krijgen extra hulp. Het regionale samenwerkingsverband is hiervoor verantwoordelijk. Lees meer over leerwegondersteuning.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.