Home > Speerpunten > Onderwijskwaliteit

Speerpunt - Onderwijskwaliteit.

De kwaliteit van onderwijs staat onder druk. Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort, de lesuitval, de dalende kwaliteit van lees- en rekenonderwijs, te volle klassen en de alsmaar stijgende werk- en prestatiedruk.  

Stakingen

De massale stakingen in de afgelopen jaren laten zien dat er een grote onvrede heerst in het onderwijs, zeker niet alleen ten aanzien van salaris. Ook de werkdruk, de schaalvergroting en de onvrede over de organisatie van het onderwijs spelen een belangrijke rol. Ouders zien de problemen en steunen in grote meerderheid de eisen van onderwijzend personeel.

Recht op onderwijs

Kinderen gaan in Nederland verplicht naar school. De regering is ervoor verantwoordelijk dat zij daar kwalitatief goed onderwijs genieten in een veilige omgeving. Hiervoor is het van cruciaal belang dat bevoegde leraren het onderwijs verzorgen. Momenteel kan de regering deze taak niet altijd waarmaken. En daar kunnen we ons niet bij neerleggen. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, passend bij hun ontwikkeling. Bovendien zijn alle kinderen gebaat bij regelmaat, voorspelbaarheid en kleinschaligheid. Te grote klassen, lesuitval en steeds wisselende mensen voor de klas zorgen voor een hoge druk op kinderen, die hun leerproces niet ten goede komt.

Lerarentekort

In de grote steden zijn er momenteel basisscholen met enorme lerarentekorten en we zullen komende jaren in heel Nederland een toename zien van de tekorten. De vierdaagse lesweek, klassen van meer dan 35 kinderen, of vakken op het VO waarin leerlingen een soms maandenlang geen les krijgen, het zijn geen denkbeeldige taferelen. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen zijn onvoldoende het probleem structureel op te lossen.

Investeer in onderwijs

Structurele verbeteringen zijn nodig in ons onderwijs. Door leraren een marktconform salaris te bieden, maar ook door de werkdruk te verlichten, klassen te verkleinen, meer handen in de klas en op school en door de lerarenopleidingen te verbeteren. Ook moeten leraren meer tijd en ruimte krijgen voor scholing, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs.

Onze standpunten:

  • Zet maximaal in op het tegengaan van het lerarentekort, door veel meer te investeren in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, door de uitstroom van leraren sterk in te perken en de instroom te vergroten. Er worden geen concessies gedaan aan het uitgangspunt dat alle kinderen het verdienen om structureel les te krijgen van een bevoegde docent.  
  • Maak in de aanpak onderscheid tussen tijdelijke noodmaatregelen en structurele oplossingen. Zorg dat (ongewenste) noodmaatregelen niet de norm worden.  
  • Ontwikkel een verlofregeling voor ouders die als gevolg van structureel lesuitval zelf moeten voorzien in het onderwijs aan hun kinderen.  
  • Zorg voor structureel meer handen in de klas en op school, zodat de werkdruk voor leraren daalt, kinderen meer aandacht krijgen en er meer tijd is voor lesvoorbereiding en scholing.   
  • Stel een maximale norm voor klassengrootte waarvan scholen alleen tijdelijk en onderbouwd van af kunnen wijken.   

'Ouders die als gevolg van structureel lesuitval zelf moeten voorzien in het onderwijs aan hun kinderen moeten een verlofregeling krijgen.'

78%
10%
13%
Stemmen: 72
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Kwaliteit van het onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Staat van de Ouder

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Nieuws

Reflecteren op het lerarentekort

Het is schrikbarend nieuws. Door het lerarentekort sluiten zestien Amsterdamse basisscholen een week hun deuren. Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (StWT), waar de scholen onder vallen, besteedt de tijd nuttig door te reflecteren op het lerarentekort.

Lees meer
Nieuws

Prinsjesdag: geen extra geld voor de aanpak van het lerarentekort

In de miljoenennota is geen extra geld opgenomen voor het ministerie van Onderwijs om het lerarentekort en de hoge werkdruk aan te pakken. Met verschillende acties vroeg Ouders & Onderwijs samen met vakbonden om extra geld om te investeren in de mensen die onze kinderen het goede onderwijs geven. In maart dit jaar stonden er nog 40.000 leraren op het Malieveld met de noodkreet voor meer geld. Maar ook recent, met de actie #Leraargezocht vragen we om aandacht voor dit probleem. Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Steeds meer ouders maken zich zorgen over lesuitval en onderwijskwaliteit. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs, dus er moet meer gedaan worden.’

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.