Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs.

Wat kunnen ouders verwachten van de school? Welke vakken worden er precies gegeven? Hoe worden leerlingen getoetst, en welke criteria worden daarbij door de school gehanteerd?

Naast de wettelijk verplichte vakken, mag de basisschool het vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken zoals Frans, Duits en godsdienst. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad meepraten over deze vakken. In het voortgezet onderwijs zitten in de basisvorming verplichte vakken, terwijl daarna een profiel wordt gekozen.

Voor het bijhouden van individuele vorderingen is er op de basisschool een leerlingvolgsysteem. De meest gebruikte toetsen op de basisschool zijn van het Cito. Als uw kind achterblijft, voorloopt of vastloopt is het van belang tijdig in kaart te brengen wat de ondersteuningsvraag is en welke voorzieningen daarvoor worden getroffen.

In de bovenbouw van de middelbare school maken leerlingen toetsen die meetellen voor het examen. Scholen bepalen grotendeels zelf hoe het schoolexamen eruitziet. De leerlingen ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.